Báo cáo kế hoạch tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khí tượng thủy văn năm 2019 và chuyển giao sản phẩm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung”

Đăng ngày: 05-05-2019 | Lượt xem: 121
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng, chiều ngày 4/5/2109, sau khi trao đổi, thống nhất với Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo về kế hoạch chi tiết tổ chức “Hội nghị lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khí tượng thủy văn năm 2019 và chuyển giao sản phẩm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung”.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Tại cuộc họp, Văn phòng Tổng cục KTTV đã trình bày báo cáo kế hoạch chi tiết về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

Cuộc họp đã trao đổi cởi mở, cùng lấy ý kiến thống nhất: Tên Hội nghị; Nội dung triển khai; Địa điểm tổ chức; Thời gian; Thành phần tham dự; Số lượng báo cáo; Đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức và kinh phí thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái đồng tình với bản kế hoạch chi tiết do hai đơn vị Văn phòng Tổng cục và Vụ Quản lý Dự báo KTTV phối hợp chuẩn bị. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng đề nghị Văn phòng phối hợp chặt chẽ với Sở tài nguyên và Môi trường và các Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ thống nhất tổ chức; Soạn thảo thông cáo báo chí 

phục vụ công tác truyền thông; Chuẩn bị các báo cáo sản phẩm dự án, poster, nêu danh mục các sản phẩm cho các đại biểu tham dự; Công bố các sản phẩm chuyển giao để phối hợp với địa phương triển khai thực hiện.

Quang cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: