Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng ngày: 14-01-2021 | Lượt xem: 1414
Chiều ngày 13/1/2021, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Trần Hồng Thái, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; đồng chí Lê Vũ Tuấn Anh, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra Bộ và đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Bộ TN&MT đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ TN&MT.

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho biết  năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng; thiên tai, hạn hán, bão lũ, sạt lở đất... liên tiếp xảy ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thực thi nhiệm vụ của các cấp ủy trực thuộc Bộ và công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT. Tuy nhiên nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, sự quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, Đảng bộ Bộ TN&MT đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, khắc phục khó khăn; tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Bộ.  Đồng thời đã tập trung triển khai, thực hiện nhiều giải pháp tổng thể, hữu hiệu để quản lý chặt chẽ, giải quyết các vướng mắc, gỡ bỏ điểm nghẽn, rào cản về cơ chế chính sách, qua đó giải phóng nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, và triển khai các giải pháp tổng thể để ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững cho đất nước.

Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.

Đoàn Chủ toạ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tân Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020. Đồng chí cho biết, trong năm 2020, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, phương pháp kiểm tra, giám sát đã thực hiện theo đúng quy trình, quy định; hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, lấy phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng và phát triển” làm trọng tâm hành động, Đảng ủy Bộ TN&MT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị cấp ủy, đơn vị trực thuộc động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2020 của đơn vị từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đến công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo cũng như kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2021, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối để triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ.

Cơ cấu, tổ chức cơ sở Đảng của Đảng ủy Bộ TN&MT rất lớn với khối lượng công việc rất nhiều. Do vậy trong năm 2021 đơn vị sớm kiện toàn bộ máy của các cấp ủy: Phó bí thư Thường trực, các Ban, các cán bộ chuyên trách và công tác quy hoạch cán bộ từ Đảng ủy đến Đảng bộ trực thuộc.

Ban hành và xây dựng các nghị quyết chuyên đề, bám sát với Ban chấp hành Đảng ủy Khối với chủ đề năm 2021 là tăng cường công tác quản lý đảng viên. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý Đảng viên với khẩu hiệu “Không nói không khi khó, không nói có mà không làm”. Ông nhấn mạnh.

Đảng ủy Bộ cần chủ động và đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ; xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách công tác, ý thức trách nhiệm trong công việc; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 26-NQ/TW về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường quản lý cấp ủy viên, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để đi vào thực chất hơn.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Thị Tâm, nguyên Quyền Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT

Bài và ảnh: Bùi Dịu

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: