Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

Đăng ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 667
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc tổ chức Tổng kết công tác năm 2019. Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường A, văn phòng Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc tổ chức Tổng kết công tác năm 2019. Sáng ngày 09 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường A, văn phòng Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Đông Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị

Mở đầu Hội nghị bà Đỗ Thị Thu Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã thông qua quyết định số 536/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 12 năm 2019 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Vũ Thắng– Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc. Đại diện Tổng cục KTTV, ông La Đức Dũng – Phó Tổng cục trưởng đã lên trao Quyết định cho ông Nguyễn Vũ Thắng.

Ông La Đức Dũng -Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV trao quyết định cho ông Nguyễn Vũ Thắng – Giám đốc Đài KTTV khu vực Đông Bắc

Tại Hội nghị, ông Phan Văn Đoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ông Lê Trung Hoan – Phó giám đốc Đài, Chủ tịch Công đoàn thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2019. Cũng trong Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc và các đại biểu tham dự đã có những trình bài tham luận góp ý, bổ sung để hoàn thiện bản báo cáo của Đài.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Đài KTTV khu vực Đông Bắc trong năm 2019: Đài đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức làm việc; chất lượng Dự báo và Điều tra cơ bản đạt chất lượng và vượt chỉ tiêu được giao; Đẩy mạnh được công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức Luật KTTV đến người dân; Công tác nghiên cứu khoa học, tham gia vào các đề tài, dự án có những kết quả đáng ghi nhận. Đồng thời có một số ý kiến chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2020, cụ thể là: Toàn thể cán bộ viên chức nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; có kế hoạch cụ thể rà soát các quy định, quy chế có liên quan, thực hiện đầy đủ và sửa đổi kịp thời; thường xuyên theo dõi và xử lý các sự cố tại các trạm, đặc biệt quan tâm đến các trạm khí tượng thủy văn tự động theo chiến lược hiện đại hóa ngành. Theo dõi tình hình thời tiết thủy văn tại các địa phương trong khu vực đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho các cấp để chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục kiện toàn sắp xếp biên chế phù hợp, tăng cường đoàn kết nội bộ, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cho dự báo viên và quan trắc viên.  

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp tốt với địa phương để làm tốt công tác dự báo phục vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách hành chính, thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Ông Nguyễn Vũ Thắng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài thay mặt Đài đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và sẽ phấn đấu cùng toàn thể cán bộ viên chức đoàn kết thi đua, vận dụng vào công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2020, lãnh đạo Đài tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Chương trình công tác của Tổng cục KTTV và Đài; thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các Quy định Đài đã ban hành. Tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác Phòng chống thiên tai năm 2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản, dự báo KTTV đảm bảo hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020. Kết thúc Hội nghị ông Nguyễn Vũ Thắng kết luận sẽ tiếp tục có những đổi mới trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tập thể, sức sáng tạo của từng cá nhân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo Tổng cục, Bộ giao phó; quyết tâm xây dựng Đài thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

 

Bài và ảnh: CTV đài KTTV khu vực Đông Bắc

Biên tập: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: