Hội thảo trực tuyến “Tăng cường hoạt động chuyển giao, ứng dụng sản phẩm phục vụ về khí tượng thủy văn”

Đăng ngày: 13-05-2019 | Lượt xem: 237
Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ nhằm ứng dụng các sản phầm nghiên cứu khoa học từ các đề tài, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn…phục vụ các hoạt động về khí tượng thủy văn; Cũng nhân dịp chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chiều ngày 13/5/2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức hội thảo “Tăng cường hoạt động chuyển giao, ứng dụng sản phẩm phục vụ về khí tượng thủy văn”.

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Lê Thanh Hải; Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện KTTV và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng, các cán bộ trực thuộc Tổng cục KTTV: Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Thông tin dữ liệu KTTV, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, Đài Khí tượng cao không, Liên đoàn khảo sát, Ban Quản lý các dự án KTTV, Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các Đài KTTV khu vực ở các đầu cầu trực tuyến.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Lê Thanh Hải chỉ trì buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV và Viện Khoa học KTTV và biến đổi khí hậu đã giới thiệu các sản phẩm khoa học đang được áp dụng tại đơn vị và có thể chuyển giao cho các đơn vị khác có nhu cầu. Báo cáo chia làm 02 nội dung: Về công tác điều tra cơ bản và Về công tác dự báo khí tượng, hải văn, thủy văn, tài nguyên nước, bao gồm: (1) Giới thiệu phần mềm, công cụ hỗ trợ công tác điều tra cơ bản của Trung tâm Quan trắc KTTV và Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Tổng cục KTTV; (2) Giới thiệu một số công nghệ dự báo khí tượng, khí hậu, thủy văn tài nguyên nước của Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu; (3) Giới thiệu một số công nghệ dự báo khí tượng, thủy văn và hải văn của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, (4) Giới thiệu phương pháp xác định cấp độ rủi ro thiên tai, các quy trình và phần mềm hỗ trợ vận hành các qui trình dự báo và xác định cấp độ rủi ro thiên tai trong nghiệp vụ của Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: