Họp Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường và nước

Đăng ngày: 21-02-2020 | Lượt xem: 655
Chiều ngày 20/2/2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn La Đức Dũng đã chủ trì buổi làm việc của Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường và nước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện của Trung tâm Quan trắc KTTV đã báo cáo sơ bộ những điểm chính của Thông tư. Cụ thể là sự cần thiết ban hành Thông tư: Theo cơ sở xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc KTTV dựa trên Thông tư 37/2016/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ TNMT về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và Thông tư 38/2016/TT-BTNMT, ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ TNMT về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. Tuy nhiên, đối với nội dung đánh giá tài liệu hải văn, khí tượng nông nghiệp, bức xạ, môi trường không khí và nước chưa có cơ sở pháp lý. Do đó Thông tư là vô cùng cần thiết. Báo cáo cũng chỉ rõ những cơ sở pháp lý xây dựng Thông tư . Báo cáo cũng đưa ra dự kiến các nội dung chính của Thông tư bao gồm 8 điều: Điều 1 là phạm vị điều chỉnh, Điều 2 đối tượng áp dụng, Điều 3 giải thích từ ngữ, Điều 4 nguyên tắc đánh giá chất lượng tài liệu, Điều 5 các loại tài liệu phải đánh giá, Điều 6 phương pháp đánh giá tài liệu, Điều 7 trình tự và nội dung đánh giá chất lượng tài liệu.

Đại diện Trung tâm Quan trắc KTTV báo cáo Dự thảo Thông tư

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã cùng nhau trao đổi, bổ sung và làm rõ một số vấn đề còn vướng mắc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng yêu cầu Trung tâm Quan trắc KTTV tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các thành viên, nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để sớm trình Tổng cục ra quyết định./.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: