Khai mạc phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

Đăng ngày: 21-01-2022 | Lượt xem: 1949
Sáng ngày 21/01/2022, phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ đã được khai mạc tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Về dự buổi họp có PGS. TS Trần Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Khai mạc phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ gồm 12 thành viên với GS.TS. Mai Trọng Nhuận là Chủ tịch Hội đồng, GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải là Phó chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên Hội đồng gồm: GS.TS. Bùi Xuân Nam, GS.TS. Trương Quang Hải, GS.TS. Trần Thanh Hải, GS.TS. Nguyễn Cao Huần, GS.TS. Võ Trọng Hùng, GS.TS. Trần Nghi, GS.TS. Bùi Công Quế, GS.TS. Trần Đức Thạnh, GS.TS. Trần Hồng Thái và GS.TS. Trần Tân Tiến.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ họp sẽ tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2021 cho 04 ứng viên là đăng ký tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 08 ứng viên đăng ký tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Phiên họp xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ sẽ diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 1 năm 2022 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Toàn cảnh phiên họp

Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: