Thống kê tọa độ các trạm và danh mục các trạm KTTV

Đăng ngày: 06-03-2020 | Lượt xem: 1142
Chiều ngày 5/3/2020, tại Hà Nội, Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn đã báo cáo Tổng cục Khí tượng Thủy văn về Danh mục các trạm KTTV hiện nay; Thống kê tọa độ các trạm KTTV và Các trạm khí tượng, thủy văn bị ảnh hưởng hồ chứa và vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông La Đức Dũng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV: Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV.

Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Quản lý mạng lưới KTTV đã lần lượt trình bày từng vấn đề về Danh mục các trạm KTTV hiện nay; Thống kê tọa độ các trạm KTTV và các biện pháp xử lý các trạm khí tượng, thủy văn bị ảnh hưởng hồ chứa và vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật. Các đơn vị tham gia thảo luận, ý kiến cũng theo từng vấn đề.

Đối với vấn đề Danh mục các trạm KTTV hiện nay Vụ đã rà soát và cập nhật lại các trạm mới nhất vào hệ thống danh mục hiện có. Các đơn vị thống nhất cao với danh sách mà Vụ đề xuất. Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng yêu cầu Vụ khẩn trương hoàn thiện danh sách trạm, thiết kế, sắp xếp cho khoa học. Dự thảo văn bản để công bố danh sách trạm với các đơn vị trong Ngành và các đơn vị liên quan. Tiến hành cập nhật danh sách trạm mới hàng năm: vào tháng 6 và tháng 12.

Đối với vấn đề thống kê tọa độ các trạm KTTV, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Quản lý mạng lưới KTTV gửi công văn về các Đài yêu cầu rà soát và báo cáo về các mốc độ cao hiện tại, ảnh hưởng của chênh lệch mốc độ cao đối với vấn đề dự báo và các vấn đề khác từ đó xác định được các điểm trạm bất cập, có biện pháp điều chỉnh.

Đối với vấn đề xử lý các trạm khí tượng, thủy văn bị ảnh hưởng hồ chứa và vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ Quản lý mạng lưới KTTV quản lý và giao cho các Đài rà soát lại mạng lưới các trạm, phân loại các loại vi phạm theo các mức độ, theo dõi chặt chẽ, ngăn chặn khi có những phát sinh xảy ra, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vị phạm. Bên cạnh đó, về kế hoạch lâu dài, Ông đề nghị Vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi, nắm được các quy hoạch, định hướng của các tỉnh để có phương án quản lý các trạm, tránh tình trạng bị vị phạm hành lang kỹ thuật.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: