Thống nhất, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP

Đăng ngày: 20-02-2020 | Lượt xem: 1001
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 10653/VPCP-NN ngày 20/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục tổ chức rà soát, nghiên cứu kỹ các ý kiến góp ý của Thành viên Chính phủ, ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, trao đổi với các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Môi trường), Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, đồng thời đối chiếu các quy định của pháp luật, Tài liệu khuyến cáo kỹ thuật của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Hiệp hội quốc tế về vận tải và cơ sở hạ tầng đường thủy (PIANC), Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS-74)..., trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn. 

        Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sáng ngày 20/2/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã tổ chức cuộc họp Thống nhất, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn theo ý kiến Thành viên Chính phủ và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã thảo luận, thống nhất ý kiến và có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định về các vấn đề: Về đề nghị thay Giám đốc Cảng vụ hàng hải bằng Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương là cơ quan chủ trì trong việc lựa chọn, chỉ định một hoặc một số bến cảng có tính đại diện về điều kiện tự nhiên khí tượng thủy văn cho khu vực cảng biển để tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; Về đề nghị bỏ cụm từ “có chiều dài từ 30 km trở lên” đối với tuyến đường cao tốc và quan trắc theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10850:2015 về Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc và thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định tại Nghị định này; Về đề nghị bổ sung nguyên tắc chung việc dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong lĩnh vực hàng không dân dụng thực hiện theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, hướng dẫn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO); Về đề nghị bỏ cảng thủy nội địa ra khỏi danh mục công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung.

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: