Thực hiện phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai

Đăng ngày: 02-10-2019 | Lượt xem: 293
Chiều ngày 01/10, Vụ Quản lý Dự báo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường tham dự và chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường tham dự và chủ trì cuộc họp

Tổng cục KTTV thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo; làm đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Kế hoạch; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tham gia xây dựng, rà soát, có ý kiến đối với các thuyết minh nhiệm vụ do đơn vị có liên quan xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tiếp nhận, chuyển giao các sản phẩm phù hợp của nhiệm vụ thuộc kế hoạch. Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan tổng hợp, phân bổ nguồn vốn, dự toán kinh phí hằng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch. Tổ chức theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện; định kỳ hằng năm rà soát, đánh giá, báo cáo và đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Các nhiệm vụ của kế hoạch này phải được rà soát, kế thừa kết quả, sản phẩm của các chương trình, đề án, dự án, đề tài có liên quan và từ các nhiệm vụ khác. Mỗi dự án hoàn thành trong vòng từ 2 đến 3 năm, có kết quả, sản phẩm đến đâu thì công bố ngay đến đó. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của các bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các dự án của chương trình.

Tại cuộc họp Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phân công trách nhiệm của các đơn vị đối với từng nhiệm vụ cụ thể mà Tổng cục KTTV được giao đảm nhiệm.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Thu Hằng

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: