Tiếp tục triển khai hoàn thiện đề án “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Đăng ngày: 14-02-2020 | Lượt xem: 632
Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2020, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng chủ trì cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn (KTTV), Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Quan trắc KTTV, Ban Quản lý các dự án KTTV và Liên đoàn khảo sát KTTV.

Sau khi nghe Vụ Quản lý mạng lưới KTTV báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, ý kiến phát biểu của các đơn vị; Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng kết luận và chỉ đạo như sau: Cơ bản nhất trí với Kế hoạch chi tiết “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Vụ Quản lý mạng lưới KTTV chuẩn bị. Giao Vụ Quản lý mạng lưới KTTV tiếp tục hoàn thiện và sớm trình Tổng cục xem xét trình Bộ phê duyệt.  Thống nhất phân giao nhiệm vụ cụ thể triển khai các công việc thực hiện “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (trên cơ sở Quyết định số 59/QĐ-TCKTTV ngày 13/02/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV) như dự thảo mà Vụ Quản lý mạng lưới KTTV và Ban quản lý các dự án KTTV đã trao đổi, thống nhất (Phụ lục kế hoạch chi tiết kèm theo). Giao Ban quản lý các dự án KTTV lập kế hoạch đấu thầu và các thủ tục cần thiết; tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo đúng quy định hiện hành. Giao Vụ Quản lý mạng lưới KTTV: Rà soát thành phần Hội đồng thẩm định nhiệm vụ “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” để Tổng cục trình Bộ xin ý kiến chỉ đạo; Sớm hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ “Lập quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, ban hành.

Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: