Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Đăng ngày: 06-07-2019 | Lượt xem: 105
Chiều ngày 5/7/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm nhằm rà soát, đánh giá việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái, các Phó Tổng cục trưởng ông Lê Hồng Phong, ông Lê Thanh Hải, ông Hoàng Đức Cường và ông La Đức Dũng. Cùng tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục và 9 đài KTTV khu vực.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đơn vị đã báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể:

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL):  Năm 2019, Tổng cục KTTV được Bộ TNMT giao xây dựng 01 Đề án trình Bộ Chính trị, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư của Bộ TNMT cụ thể:  Xây dựng dự thảo đề án trình Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”; Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước (sửa đổi Quyết định số 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai (sửa đổi Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn; Thông tư Ban hành quy chuẩn quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.

Tổng cục đã trình và được Lãnh đạo Bộ ký ban hành các Quyết định thành lập Ban soạn thảo, các Tổ biên tập và Tổ soạn thảo; xây dựng đề cương chi tiết kế hoạch triển khai xây dựng các văn bản nêu trên; xây dựng dự thảo và tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1 đối với 01 Nghị định và 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; họp Tổ soạn thảo lần 1 của 02 Thông tư; đăng tải dự thảo các văn bản QPPL lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và của Chính phủ để xin ý kiến rộng rãi, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện. Hiện nay tiến độ thực hiện vẫn đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch dự kiến, Tổng cục đang trình Bộ bổ sung 01 Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

Về công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật: Chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Luật KTTV, Luật PCTT; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn;  Thành lập 9 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 9 Đài KTTV khu vực và kết hợp với công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật KTTV tại 09 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Nghệ An, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Đăk Nông, Đăk Lăk, các tỉnh đã có báo cáo đầy đủ. Tổng cục dự kiến tiến hành kiểm tra vào quý III và IV năm 2019…..

Về công tác dự báo KTTV: Trung tâm Dự báo KTTV đã theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo; Triển khai thực hiện dự báo xu thế thời tiết đến 10 ngày cho các khu vực, dự báo chi tiết thời tiết điểm đến 10 ngày cho 63 điểm đặc trưng các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Nâng thời hạn dự báo bão, ATNĐ thêm 1-2 ngày so với quy định. Thực hiện dự báo mưa lớn định lượng cho các tỉnh trong khu vực xảy ra mưa lớn, phối hợp với các đơn vị xây dựng bản đồ mưa độ phân giải 5x5km; Đổi mới công tác dự báo theo hướng hiện đại, tiếp cận theo tổ chức Khí tượng thế giới là dự báo tác động của KTTV đến các ngành nghề như nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch... để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội…

 Về công tác mạng lưới trạm KTTV: Đã trình Bộ việc di chuyển và nâng cấp từ hạng III lên hạng I đối với Trạm Thủy văn Mai Hóa; di chuyển các Trạm Thủy văn: Ái Nghĩa, Giao Thủy, Kiến Giang và Câu Lâu thuộc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ; Rà soát các quy trình, quy định và đánh giá hiện trạng: công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; hệ thống chống sét trên mạng lưới trạm KTTV; công tác quan trắc khí tượng nông nghiệp; nghiên cứu, đề xuất quy định quan trắc song song giữa trạm KTTV tự động và thủ công; công tác kiểm soát, đánh giá chất lượng số liệu quan trắc KTTV tự động; Chỉ đạo các Đài KTTV khu vực hoàn thành kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình KTTV; xây dựng và hoàn thiện phương án quan trắc khi xảy ra tình huống có bão, mưa lũ lớn trước mùa mưa, bão năm 2019. Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm năm 2019 tại các Đài KTTV khu vực.

Về công tác thông tin, dữ liệu KTTV: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và các Đài KTTV khu vực: Đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, mail server, mạng LAN, mạng WAN, kết nối Internet, hệ thống cáp quang và các hệ thống thông tin viễn thông khác trong hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV. Thu thập đầy đủ số liệu và sản phẩm KTTV phục vụ phát báo quốc tế, dự báo phục vụ KTTV và đánh giá chất lượng dự báo; Hoàn thành kiểm tra kỹ thuật hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV trước mùa mưa bão tại một số Đài KTTV khu vực…

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã góp ý và đề xuất Lãnh đạo Tổng cục, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ công việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái đánh giá cao những cố gắng của các đơn vị trong công tác 6 tháng đầu năm của Tổng cục KTTV. Ông đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện, hoàn thiện các nhiệm vụ quan trọng mà các đơn vị được giao; Hoàn thiện và trình Bộ TNMT đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng: 01 Đề án, 01 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Thông tư đã được Bộ TNMT phê duyệt tại Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2019; Tiếp tục cụ thể hóa bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm đến từng địa phương; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh; Tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý, đề xuất của các đơn vị tham dự Hội nghị; Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thực thi pháp luật về KTTV tại các địa phương cả về số lượng tỉnh được kiểm tra và hướng tới kiểm tra hoạt động KTTV chuyên dùng trong những năm tiếp theo; Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.; Đối với công tác kế hoạch Tài chính: tăng cường kiểm tra, quản lý, hướng dẫn các đơn vị tuân thủ đúng các quy định về kế hoạch tài chính, kế hoạch giải ngân đúng tiến độ; xây dựng kế hoạch cho năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: