Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030

Đăng ngày: 03-05-2019 | Lượt xem: 141
Sáng ngày 3/5/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức cuộc họp thảo luận về Dự thảo xây dựng chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Quản lý dự báo KTTV, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục, Ban Quản lý các Dự án KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Đài Khí tượng Cao không.

Ông Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia thay mặt nhóm xây dựng đã trình bày báo cáo Dự thảo chiến lược phát triển ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 2030. Báo cáo đã nêu rõ quan điểm xây dựng chiến lược, mục tiêu tổng quát cũng như những mục tiêu cụ thể mà chiến lược cần đạt được. Mục tiêu tổng quát báo cáo đưa ra: Khẳng định vai trò, vị thế của ngành khí tượng thủy văn đối với kinh tế, xã hội, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh quốc phòng; Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về KTTV; Tích hợp tổng thể và hiện đại hóa ngành về mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường; Đảm bảo đủ năng lực dự báo, cảnh báo KTTV, đặc biệt thiên tai KTTV, đảm bảo phòng chống thiên tai, phát triển bền vững. Dự thảo cũng nêu rõ những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện những mục tiêu cụ thể đặt ra.

Tại cuộc họp, trên tinh thần làm việc cởi mở, chia sẻ các đơn vị đã có rất nhiều ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện cho bản Dự thảo. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như thống nhất và làm rõ quan điểm của chiến lược phát triển ngành; Các nhiệm vụ tổng quát cũng như cụ thể của chiến lược cần được trao đổi, thống nhất với các đơn vị; Các đơn vị cũng bổ sung thêm các nội dung về công tác xây dựng CSDL quốc gia, việc xây dựng hệ thống truyền tin riêng của ngành, công tác tích hợp hệ thống quan trắc, vận hành, truyền tin đến cung cấp các bản tin cho người sử dụng, việc thừa kế, học hỏi từ các nước phát triển trong việc xây dựng chiến lược, tích cực tham gia vào các diễn đàn của các tổ chức khí tượng thủy văn trên thế giới nâng cao vai trò, vị thế của ngành…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng cục trưởng ông Trần Hồng Thái đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tập trung hoàn thiện, chỉnh sửa bản Dự thảo tập trung vào các nội dung: Thống nhất, quán triệt quan điểm xây dựng chiến lược; Xác định được các nguồn lực hiện có của ngành; Rà soát và bổ sung các nội dung theo các ý kiến của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia của WMO; Thống nhất các mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể, chiến lược không được tách biệt giữa 3 lĩnh vực: quan trắc, truyền tin, dự báo mà phải xây dựng chung cho cả 3 lĩnh vực; Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Ông cũng đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tiếp thu và hoàn thiện bản dự thảo theo toàn bộ những ý kiến góp ý của các đơn vị tham gia.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: