Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên

Đăng ngày: 01-04-2021 | Lượt xem: 1599
Sáng ngày 1/4/2021, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo về kết quả nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và kế hoạch triển khai 2021. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cùng tham dự cuộc họp còn có đại diện các đơn vị của Tổng cục KTTV: Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV, Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý các Dự án KTTV, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV và Đài Khí tượng cao không.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn”. Cụ thể, Trung tâm Dự báo đã thực hiện 24 loại bản tin: Dự báo thời tiết điểm đến 10 ngày; Dự báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày; Dự báo, cảnh báo thời tiết trên biển; Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn tháng; Dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn mùa; Dự báo, cảnh báo bão và áp thấp nhiệt đới; Dự báo, cảnh báo mưa lớn, định lượng mưa; Dự báo, cảnh báo nắng nóng; Dự báo, cảnh báo dông, sét, tố, lốc mưa đá và mưa lớn cục bộ; Dự báo, cảnh báo không khí lạnh; Dự báo, cảnh báo sương mù, gió mạnh trên biển; Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn; Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn vừa; Dự báo, cảnh báo thủy văn thời hạn dài; Dự báo, cảnh báo thủy văn hạn mùa; Dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; Dự báo, cảnh báo hạn hán; Dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn; Dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn 10 ngày; Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn tháng; Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn thời hạn mùa; Dự báo, cảnh báo sóng lớn, nước dâng, sương mù, gió mạnh trên biển và Bản tin nguồn nước thời hạn ngắn. Các bản tin đã tuân thủ đúng các quy trình, quy định KTTV, định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy định của pháp luật, của Tổng cục KTTV liên quan đến việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Các bản tin đảm bảo độ tin cậy, kịp thời, đạt yêu cầu. Bên cạnh những kết quả đạt được ông cũng nêu ra những khó khăn, tồn tại để các đơn vị cùng trao đổi, chia sẻ: đó là vấn đề số liệu còn thiếu, định dạng số liệu; Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chưa đủ chi tiết theo yêu cầu thực tế; Số liệu từ các trạm quan trắc tự động các yếu tố mưa, nhiệt độ truyền về Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia không ổn định và không đầy đủ…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề nghị Trung tâm Dự báo KTTV phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thời gian tới thực hiện ngay các công việc sau: Cùng Ban Quản lý các dự án KTTV và Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV lên phương án giám sát, quản lý, vận hành hệ thống siêu máy tính Cray, xây dựng quy trình, quy định vận hành đặc biệt khi có hỏng hóc, sự cố; Phối hợp với Vụ Quản lý Dự báo KTTV nghiên cứu, thay đổi cách thức đánh giá bản tin dự báo mưa; Xây dựng công cụ kiểm chuẩn số liệu quan trắc tự động trước khi truyền về Trung tâm; Giải mã số liệu chuẩn Bufr GTS theo tiêu chuẩn của WMO trên CDH phục vụ dự báo nghiệp vụ; Phối hợp với Đài Khí tượng cao không tích hợp đầy đủ số liệu ra đa và số liệu dự báo mưa hạn cực ngắn vào hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất (SEAFGS); Thực hiện các cuộc giao ban kỹ thuật, semina khoa học trao đổi chuyên môn theo định kỳ; Tăng cường tính kết nối, chủ động giữa các đơn vị trong Tổng cục.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: