Trung tâm Hải văn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày: 19-12-2023 | Lượt xem: 949
Sáng ngày 19/12/2024, Trung tâm Hải văn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Quản lý Dự báo KTTV; Vụ Quản lý Mạng lưới KTTV; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Văn phòng Tổng cục; Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; Trung tâm Mạng lưới KTTV quốc gia; Trung tâm Công nghệ KTTV; Liên đoàn Khảo sát KTTV. Cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Trung tâm Hải văn đến tham dự Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Hoàng Đức Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Hải văn đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, Trung tâm Hải văn nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Trung tâm thực hiện đã nghiêm túc công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV, thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết, tổ chức trực theo Quy chế khi có bão, lũ, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Chỉ đạo kỹ thuật chuyên môn kỹ thuật mạng lưới trạm, máy móc công trình đo, đảm bảo quan trắc, đo đạc, thu thập và phát báo số liệu, khắc phục sự cố về máy móc, công trình trên mạng lưới trạm KTTV, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, phục vụ tốt công tác dự báo KTTV.

Trung tâm đã thực hiện ban hành các quyết định chuyển đổi chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các cá nhân trực thuộc Trung tâm đảm bảo thống nhất với chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị.

Ông Nguyễn Xuân Hiển, Giám đốc Trung tâm Hải văn báo cáo tại Hội nghị

Đối với các nhiệm vụ chuyên môn Trung tâm đang triển khai 2 dự án đó là: Dự án “Xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường 03 và 06 hải lý tại các đảo/cụm đảo lớn của Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo” và Dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão”. Ngoài ra Trung tâm đang triển khai 4 đề tài bao gồm: đề tài “Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ”; đề tài “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển”; đề tài “Nghiên cứu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, cải tiến một số bộ phận chuyên dụng của trạm ra đa biển”; đề tài “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống dữ liệu tái phân tích trường sóng dựa trên mô hình số trị, kỹ thuật đồng hoá và các số liệu quan trắc phục vụ dự báo, cảnh báo sóng biển tại khu vực biển Việt Nam” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) để tự động xác định và đo mực nước thủy văn từ hình ảnh quan trắc”.

Trong năm 2023, Trung tâm ký kết 04 Hợp đồng dịch vụ bao gồm: Hợp đồng Lập mô hình toán phục vụ cập nhật thiết kế cơ sở Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải, số tiền 648 triệu đồng; Hợp đồng thực hiện nội dung “Khai thác mô hình MIKE mô phỏng trường sóng, dòng chảy và khai thác mô hình SARMAP trong tính toán lập kế hoạch tìm kiếm cứu nạn tối ưu” thuộc Dự án “điều tra tổng hợp khí tượng, các yếu tố hải dương, địa chất, môi trường vùng biển Trường Sa tỷ lệ 1:200.000” với Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, giá trị hợp đồng 2.833 triệu đồng thực hiện trong 2 năm; Hợp đồng thực hiện Tính toán mực nước biển trung bình; xác định số “0” độ cao, số “0” độ sâu và khai thác số liệu quan trắc mực nước phục vụ Gói thầu “Đo đạc hoàn chỉnh mạng lưới độ cao quốc gia khu vực từ Quảng Nam trở vào; tính toán mực nước biển trung bình; tính toán bình sai tổng thể mạng lưới độ cao quốc gia” với Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam, giá trị hợp đồng 1.135 triệu đồng thực hiện trong 2 năm; Hợp đồng về việc dự tính mực nước triều tại khu vực Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng, giá trị hợp đồng 31 triệu/năm trong 3 năm.

Ông Nguyễn Tuấn Tài, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ KTTV báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo về các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024: Trung tâm tiếp tục thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản dưới Luật KTTV để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về KTHV; Chỉ đạo công tác trực bão, lũ, ATNĐ, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết  nguy hiểm. Chỉ đạo mạng lưới KTHV các Đài, trạm đảm bảo về máy móc công trình đo, công tác thu thập và phát báo số liệu, khắc phục sự cố về máy móc, công trình, cung cấp đầy đủ số liệu KTHV theo yêu cầu của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, phục vụ tốt công tác dự báo KTTV; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTHV và công tác phòng, chống thiên tai năm 2024; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Đài, trạm đảm bảo công trình, thiết bị và công nghệ đo đạc, quan trắc, phát báo số liệu KTHV; Thực hiện công tác kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTHV và công tác nghiệm thu mạng lưới KTHV năm 2024 đảm bảo theo đúng kế hoạch; Tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng cải tiến công nghệ/giải pháp công trình, thiết bị đo, các công cụ quản lý, giám sát hệ thống quan trắc tự động trong quản lý chỉ đạo chuyên môn; Đảm bảo công tác tổ chức bộ máy của Trung tâm Hải văn; Công tác quản lý cán bộ, viên chức, người lao động; Công tác chế độ chính sách, lao động tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, người lao động; Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ nhằm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức; Chủ động tiếp cận với các hoạt động hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực cán bộ và tranh thủ sự hỗ trợ để hợp tác, trao đổi và tiếp nhận chuyển giao hệ thống, công cụ trong kiểm tra, kiểm soát chất lượng số liệu, phục vụ dự báo KTTV.

Tại Hội nghị, Trung tâm cũng được các đơn vị đóng góp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết và các nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đại diện các đơn vị đóng góp các ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trung tâm Hải văn đạt được trong năm 2023. Đồng thời Ông cũng đề nghị đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh, phát triển công tác thông tin dự báo, cảnh báo KTTV và hải văn sao cho phù hợp với tình hình diễn biến bất lợi của thiên tai hiện nay; Tích cực chuẩn bị các phương án dự báo hải văn cho bản tin dự báo, cảnh báo, chuẩn bị kĩ lưỡng về nhân sự, trang thiết bị sẵn sàng tham ra dự báo cảnh báo hải văn; Tăng cường phối hợp cùng các đơn vị khác của Tổng cục thêm chặt chẽ, trách nhiệm hơn để cùng phát triển và hoàn thành các nhiệm vụ được giao; Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính, tăng cường quản lý, phát triển các hoạt động dịch vụ, tập trung giải quyết các tồn đọng trong quyết toán tài chính; Tích cực chuẩn bị các phương án dự báo hải văn cho bản tin dự báo, cảnh báo, chuẩn bị kĩ lưỡng về nhân sự, trang thiết bị sẵn sàng tham gia dự báo cảnh báo hải văn; Tiếp tục ổn định tổ chức, rà soát quy hoạch, bố trí công việc, nhiệm vụ chuyên môn phù hợp cho cán bộ. Đồng thời thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: