Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn báo cáo về những nhiệm vụ hoạt động năm 2019

Đăng ngày: 23-05-2019 | Lượt xem: 143
Chiều ngày 22/5, tại Hà Nội Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn báo cáo hoạt động nhiệm vụ hiện đang triển khai của đơn vị và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái chủ trì buổi làm việc.

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Quản lý dự báo KTTV, Văn phòng; Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV.

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đã trình bày báo cáo định hướng, kế hoạch phát triển của đơn vị trong thời gian tới. Báo cáo tập trung vào 2 nhiệm vụ chính mà đơn vị đang triển khai thực hiện: Định hướng, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin và Đánh giá chất lượng dự báo điểm. Báo cáo đã chỉ ra hiện trạng công nghệ thông tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn hiện nay cũng như đưa ra những hoạt động mà đơn vị cần phải thực hiện trong thời gian tới từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, quản lý cơ sở dữ liệu thống nhất, số hóa các cơ sở dữ liệu cũ đến việc xây dựng app ứng dụng về thông tin khí tượng thủy văn trên điện thoại ….

Ông Trần Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV báo cáo tại cuộc họp

Cũng tại buổi làm việc, các đơn vị tham dự đã đưa những ý kiến đóng góp, bổ sung để hoàn thiện kế hoạch của Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh việc xây dựng và quản lý được một cơ sở dữ liệu chung, thống nhất phục vụ các hoạt động trong và ngoài ngành Tài nguyên Môi trường hướng tới xây dựng tài nguyên số là nhiệm vụ hết sức quan trọng của đơn vị. Ông đề nghị trong thời gian ngắn nhất đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau: Trước mùa thiên tai năm 2019, đơn vị nghiên cứu kỹ những khó khăn, tồn tại theo báo cáo của Vụ Quản lý mạng lưới KTTV về công tác truyền tin tại các trạm, tần suất truyền tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để cùng giải quyết, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Tổng cục khi có vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời; Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các hoạt động trong thời gian tới của đơn vị từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa kho dữ liệu cũ, quản lý kho dữ liệu, chiết suất theo yêu cầu và mục đích sử dụng của người sử dụng; Đề xuất mô hình quản lý: nghiên cứu kỹ những chủ trương, đường lối về cơ chế quản lý cơ sở dữ liệu để đề xuất cơ chế phù hợp; Báo cáo về hệ thống đánh giá dự báo.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: