LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Trần Hồng Thái

Trần Hồng Thái

Tổng Cục trưởng
Lê Hồng Phong

Lê Hồng Phong

Phó Tổng Cục trưởng
Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải

Phó Tổng Cục trưởng
Hoàng Đức Cường

Hoàng Đức Cường

Phó Tổng Cục trưởng
La Đức Dũng

La Đức Dũng

Phó Tổng Cục trưởng