Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 15-03-2022 | Lượt xem: 935
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã hoàn thiện báo cáo công tác CCHC quý I năm 2022 của Tổng cục.

/upload/files/2022/bao-cao-cchc-quy-i-nam-2022-signed.pdf

/upload/files/2022/phu-luc-1-signed.pdf

/upload/files/2022/phu-luc-2-signed.pdf

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: