Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Đăng ngày: 09-09-2019 | Lượt xem: 726
Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 31/5/2016 của Bộ về việc triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, từ ngày 01/9/2016 đến nay việc triển khai gửi, nhận, xử lý văn bản và hồ sơ công việc (không mật) trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử (Hệ thống) của các đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo môi trường làm việc điện tử hiện đại, rõ ràng, công khai; giảm đáng kể thời gian luân chuyển văn bản, lưu lại được tiến trình và thời gian xử lý, góp phần tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết công vụ, đồng thời giảm thiểu giấy tờ, tiết kiệm khá nhiều chi phí văn phòng phẩm và công lao động. Đã hình thành phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành hiện đại, nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, góp phần thực hiện cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Tuy nhiên, so với các yêu cầu đặt ra, còn các tồn tại như: việc triển khai giữa các đơn vị chưa đồng đều; thực hiện trình hồ sơ công việc trên môi trường mạng còn hạn chế; nhiều đơn vị chưa sử dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số dẫn đến tính pháp lý của văn bản điện tử không đầy đủ và chưa đủ điều kiện xử lý văn bản khi gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Để khắc phục tình trạng trên và quán triệt thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ thị:

1) Sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử hành chính có xác thực chữ ký số trên Hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cơ quan đơn vị, cá nhân trừ văn bản mật và một số văn bản cần bản giấy để lưu hồ sơ bảo đảm tính pháp lý.

2) Sử dụng triệt để trục liên thông văn bản của Chính phủ để gửi, nhận văn bản điện tử với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: