Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng mô hình toán hiện đại trong dự báo, cảnh báo

Đăng ngày: 25-12-2022 | Lượt xem: 2269
Chiều 24/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) khu vực Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Ông Lê Hồng Phong đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Đài KTTV khu vực Nam Bộ cho biết: Trong năm 2022, Đài tiếp tục nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Khí tượng Thuỷ văn; thực hiện Quyết định số 221 ngày 30/6/2021 và Quyết định số 241 ngày 19/8/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm và trong điều kiện bình thường đối với các đơn vị trong hệ thống dự báo, cảnh báo thời tiết.

Đài cũng đã phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng chống thiên tai; phối hợp và thông qua các cơ quan các thông tấn, báo chí, đài truyền hình và cung cấp thông tin cho cộng đồng trong công tác phòng tránh nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; thường xuyên tiếp nhận, kịp thời trả lời điện thoại tư vấn cho người dân địa phương về tình hình KTTV.

Đặc biệt, Đài KTTV khu vực Nam Bộ đã tích cực học tập, quán triệt trong toàn Đài và phối hợp với các địa phương và Công ty Truyền thông EMT trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai Quyết định số 479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 10-CT/TW và chỉ đạo các Đài KTTV tỉnh tư vấn, phối hợp với các Sở TN&MT dự thảo trình lãnh đạo địa phương xem xét ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và Quyết định 479/QĐ-TTg.

Trong năm 2022, Đài KTTV khu vực Nam Bộ bám sát, tăng cường theo dõi và dự báo xâm nhập mặn mùa khô 2021-2022; phát hành bản tin dự báo xâm nhập mặn, dự báo nền để các Đài tỉnh dự báo chi tiết phục vụ chỉ đạo sản xuất ở địa phương; cảnh báo, dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Mưa dông, xâm nhập mặn, lũ đầu nguồn sông Cửu Long; cảnh báo, dự báo sớm các đợt triều cường kết hợp lũ sông Mê Công đổ về, giúp các địa phương chủ động trong công tác phòng tránh; thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ về dự báo KTTV cho các đơn vị đối tác và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN TP.HCM. Chất lượng dự báo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Bộ báo cáo tại Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Bộ cho biết: Đài sẽ tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông, đặc biệt các cơn bão, ATNĐ có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, diễn biến mưa - lũ trên sông Mê Công, sông Đồng Nai và tình hình triều cường, ngập úng vùng hạ lưu các hệ thống sông Cửu Long, Sài Gòn - Đồng Nai.

Cùng với đó, Đài KTTV Khu vực Nam Bộ cũng sẽ theo dõi tình hình mực nước đầu nguồn sông Mê Công để có cảnh báo, dự báo kịp thời cho xâm nhập mặn mùa khô 2022-2023; tăng cường kiểm tra, trao đổi chuyên môn việc kiểm soát số liệu bước 1, nâng cao trách nhiệm của quan trắc viên, trưởng trạm và hoàn thành chỉnh biên tài liệu; hoàn thiện và cung cấp số liệu đo đạc của 9 trạm cho dự án “Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai thông qua sự tham gia của khối công tư trong khai thác cát bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long” (IKI SMP).

Đài KTTV Khu vực Nam Bộ cũng sẽ triển khai thực hiện tốt các đề tài khoa học công nghệ; đẩy mạnh hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ lĩnh vực KTTV; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, từng bước hiện đại hóa, tự động hóa, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước nâng cao tỷ lệ bản tin dự báo tự động; thực hiện và hoàn thiện các hợp đồng, dự án xây dựng mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng tỉnh Cà Mau và thực hiện hợp đồng đo đạc khảo sát tỉnh Vĩnh Long...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong ghi nhận và chúc mừng những kết quả công tác đạt được của Đài trong năm 2022. Ông Lê Hồng Phong cũng cho rằng, trong năm 2022, Đài KTTV Khu vực Nam Bộ đã thực hiện tốt quy chế làm việc của Tổng cục KTTV, công tác dự báo KTTV đáp ứng được yêu cầu đề ra, phục vụ tốt các địa phương thực hiện công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt là công tác dự báo xâm nhập mặn mùa khô, phục vụ chỉ đạo sản xuất ở địa phương được chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Để tiến tới thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, Ông đề nghị Đài KTTV khu vực Nam Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục KTTV; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động, nhất là công tác quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về đo đạc, quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo KTTV; bám sát kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tự động hóa, số hóa, xã hội hóa và tăng cường các hoạt động dịch vụ của Ngành KTTV.

Đồng thời, Đài KTTV Nam Bộ thường xuyên cập nhật và báo cáo Tổng cục KTTV các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của các địa phương tại khu vực Đài quản lý trong quá trình thực hiện Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; đẩy mạnh phối hợp với các địa phương trong xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV tại các tỉnh thành để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KTTV; tiếp tục phối hợp với Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đồng bộ dữ liệu các trạm KTTV tự động tại Đài về cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác dự báo KTTV.

Ngoài ra, Đài KTTV Khu vực Nam Bộ và các Đài tỉnh trực thuộc cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến dự báo thiên tai do mưa lớn, dự báo xâm nhập mặn, tình hình triều cường, ngập úng vùng hạ lưu các hệ thống sông Cửu Long, Sài Gòn - Đồng Nai; bám sát yêu cầu của địa phương để sớm đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo; tiếp tục thực hiện cụ thể hóa bản tin dự báo KTTV phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương; đa dạng hoá các phương án truyền tin đến các đối tượng sử dụng, đặc biệt là đến cán bộ, Ban Chỉ đạo công tác PCTT & TKCN trên địa bàn các tỉnh.

Đài KTTV Khu vực Nam Bộ cũng cần tăng cường nghiên cứu ứng dụng mô hình toán hiện đại trong dự báo, cảnh báo; chú trọng công tác dự báo dựa trên tác động và cảnh báo dựa trên rủi ro. tập trung triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về KTTV, về thiệt hại, rủi ro thiên tai trên khu vực; đảm bảo truyền tin, phát báo đầy đủ, số liệu KTTV phục vụ dự báo; tăng cường đào tạo, làm chủ công nghệ, thiết bị đo, phần mềm đối với bộ thu thập, xử lý dữ liệu tại các trạm KTTV tự động; tăng cường năng lực trong bảo trì, vận hành, sửa chữa các phần mềm thu thập số liệu...

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: