Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024

Đăng ngày: 27-03-2024 | Lượt xem: 1319
Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024 là Giải thưởng báo chí có tính chất quan trọng và thiết thực; nhiều chủ đề liên quan công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 735/KH-MTTW-BTT ngày 05/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024, tháng 6/2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam công bố Thể lệ của Giải.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu:

Các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ: Phát động đợt sáng tác tác phẩm báo chí chủ đề đại đoàn kết gắn công tác. Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; có các tác phẩm báo chí gửi Ban . Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024 đảm bảo hiệu quả, đúng kế hoạch.

Các đơn vị khác trực thuộc Bộ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 – 2024.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: