Hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam

Đăng ngày: 21-09-2020 | Lượt xem: 840
Tại Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 03 tháng 10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”, theo đó ngày 03 tháng 10 năm 2020 sẽ là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam (03/10/1945 - 03/10/2020).

Nhằm ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động khí tượng thủy văn góp phần giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu đến cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử và sự phát triển của ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam trong suốt 75 năm phục vụ vì sự phát triển bền vững Đất nước.

Để hưởng ứng các hoạt động tại Lễ kỷ niệm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện của địa phương và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành như:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền về vai trò của ngành KTTV Việt Nam trong 75 năm xây dựng, phục vụ vì sự phát triển bền vững Đất nước.

2. Lồng ghép công tác truyền thông về bảo vệ môi trường với vai trò của công tác khí tượng thủy văn chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức khí tượng thủy văn gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại địa phương.

3. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khí tượng thủy văn gắn với việc lồng ghép các giải pháp, sáng kiến góp phần giảm thiểu tác động của thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

4. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng 75 năm Ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam năm 2020 gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 08 Pháo Đài Láng, Hà Nội) trước 15 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp chung.

5. Thông tin và tài liệu truyền thông hưởng ứng Lễ kỷ niệm được giới thiệu và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại các địa chỉ: http://vnmha.gov.vn và http://kttvqg.gov.vn.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: