Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đăng ngày: 15-02-2023 | Lượt xem: 2273
Sáng ngày 15/2/2023, Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn đã báo cáo Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các đơn vị về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn Nguyễn văn Đào đã báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đơn vị triển khai:

Đối với công tác tổ chức cán bộ, tài chính, văn phòng: Hoàn thiện dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên đoàn. Sửa đổi đề án vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ mới của Liên đoàn say khi được phê duyệt chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ viên chức đồng thời giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động thuộc Liên đoàn. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ tài liệu quyết toán ngân sách năm 2022…

Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn Nguyễn Văn Đào báo cáo tại cuộc họp

Đối với các nhiệm vụ chuyên môn: Trong năm 2023, Liên đoàn dự kiến triển khai 6 nhiệm vụ đó là: Khảo sát diện. Khảo sát sau bão. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Quan trắc KTTV-Phần 18: Điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều. Dự án: Đo đạc địa hình và thủy văn các sông chính vùng đồng bằng sông Cửu Long phục vụ dự báo thủy văn. Nhiệm vụ Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão và nước dâng do bão. Dự án Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi.

Năm 2023, Liên đoàn sẽ hoàn thiện và trình Bộ Tài ngyên và Môi trường sửa đổi Thông tư 45/2027/BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật công tác điều tra khảo sát KTTV.

Tại cuộc họp các đơn vị quản lý và chuyên môn của Tổng cục KTTV đã góp ý để Liên đoàn hoàn thiện Kế hoạch triển khai công tác năm 2023 đầy đủ, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao báo cáo của Liên đoàn. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn trong năm 2023, Ông đề nghị Liên đoàn tập trung vào một số nội dung sau: Đối với công tác tổ chức cán bộ:  Hoàn thiện quy hoạch các cấp trưởng, phó phòng của các đơn vị trực thuộc Liên đoàn. Thực hiện đăng ký nhiệm vụ công tác năm 2023 của đơn vị, Lãnh đạo đơn vị. Xây dựng quy chế bổ nhiệm của đơn vị dựa trên Quyết định 206/QĐ-TCKTTV về quy trình bổ nhiệm của Tổng cục. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ quyền lợi viên chức, người lao động. Đối với các nhiệm vụ chuyên môn: Tăng cường phối hợp với các đơn vị của Tổng cục KTTV; Rà soát đánh giá hiệu quả của các nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư và có điều chỉnh các nội dung cho phù hợp thực tiễn; Bổ sung nhiệm vụ về điều tra khảo sát bờ sông, bờ biển theo Quyết định 957/QĐ-BTNMT. Đa dạng hóa các loại hình, lĩnh vực hoạt động đặc biệt là đơn vị đã có giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV.

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: