Tổng cục Khí tượng Thủy văn họp Tổ thẩm định Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình quan trắc khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 09-04-2024 | Lượt xem: 719
Chiều ngày 9/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp thẩm định Tổ thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Công trình quan trắc khí tượng thủy văn (KTTV) - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn do Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia chủ trì xây dựng.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường, Trung tâm Mạng lưới KTTV, đại diện Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng các thành viên trong tổ thẩm định.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn” là tài liệu giải thích về nội dung, mục đích, ý nghĩa thực tiễn, tính khả thi của TCVN “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá, thẩm định một cách xác đáng và trên cơ sở đó cơ quan quản lý có quyết định đúng đắn về việc công bố, ban hành và áp dụng TCVN “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn”.

Mục đích xây dựng TCVN “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn”: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn nói chung và công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn nói riêng. Chuẩn hóa công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn, phù hợp với sự thay đổi công nghệ thiết bị đo và thu thập, xử lý số liệu.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu trao đổi, tham luận các nội dung trong dự thảo TCVN: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Các quy định chung; Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng; Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc thủy văn

Tiêu chuẩn quốc gia “Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - phần 7: Bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn” sau khi hoàn chỉnh và được ban hành sẽ góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Chuẩn hóa công tác bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn, hoàn thiện bộ tiêu chuẩn quốc gia về công trình quan trắc khí tượng thủy văn, áp dụng cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài ngành khí tượng thủy văn. Xây dựng tiêu chuẩn bảo quản, bảo dưỡng công trình và phương tiện quan trắc khí tượng thủy văn, theo các mục đích sử dụng số liệu phục vụ dự báo, phát triển các ngành kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng Tiêu chuẩn, nếu có vấn đề phát sinh hay bất cập sẽ được bổ sung điều chỉnh theo từng giai đoạn thích hợp với quá trình phát triển lĩnh vực KTTV.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: