Chỉ đạo điều hành

Tổng cục Khí tượng Thủy văn công bố Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật lĩnh vực KTTV tại Thành phố Hà Nội (18/09/2023)

Thông báo của Tổng cục

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm (23/09/2023)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện (28/09/2023)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trồng cây gây rừng: Bộ TN-MT sẽ tôn vinh các sáng kiến, cách làm hay (10/02/2022)