MỤC LỤC TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 12 NĂM 2019

Đăng ngày: 17-12-2019 File đính kèm
Số EME2 Tháng 12 năm 2019

TT

Tên bài và tác giả

Số trang

1

Định hướng một nền kinh tế tuần hoàn trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

Trần Hồng Hà1

1Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, Cạn kiệt tài nguyên, Ô nhiễm môi trường, Biến đổi khí hậu, Phát triển bền vững.

1

2

Một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ Trái đất - Mỏ - Môi trường

Mai Trọng Nhuận1, Trần Thanh Hải2, Nguyễn Thị Hoàng Hà1, Trần Hồng Thái3, Nguyễn Tài Tuệ1

1Đại học Quốc gia Hà Nội

2Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Từ khóa: Đổi mới, đào tạo nguồn nhân lực, Khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường, nghiên cứu khoa học.

13

3

Thực trạng nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Trần Hồng Thái1

1Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Từ khóa: Nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao, chiến lược.

26

4

Xu thế cải cách chương trình đào tạo tại các nước trên thế giới - thách thức và cơ hội nguồn nhân lực lĩnh vực Trái đất- Mỏ - Môi trường

Đào Viết Đoàn1, Đỗ Ngọc Anh1, Đặng Trung Thành1, Trần Tuấn Minh1, Nguyễn Văn Mạnh1

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Từ khóa: Cải cách chương trình đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực, khoa học Trái đất - Mỏ - Môi trường.

32

5

Đổi mới phương pháp đào tạo thích ứng với nhu cầu nhân lực ngành khí tượng thủy văn tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Công Thanh1, Nguyễn Quang Hưng1*, Mai Văn Khiêm2

1Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,

2Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Từ khóa: Người học làm trọng tâm, đào tạo, Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

42

6

Định hướng tăng cường công tác đào tạo các ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực môi trường đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Nguyễn Mạnh Khải1*, Hoàng Anh Lê1

1Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ khóa: Nguồn nhân lực, Giáo dục đào tạo, Môi trường, Hội nhập quốc tế.

49

7

Giải pháp trong phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực môi trường

Phạm Thị Tố Oanh1

1Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Từ khóa: Nguồn nhân lực, đào tạo, chất lượng trong lĩnh vực môi trường.

58

8

Nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững của học sinh trung học phổ thông khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh

Đặng Thị Thanh Lê1, Nguyễn Kỳ Phùng2, Tô Thị Hiền1, Nguyễn Thị Thu Hiền3, Huỳnh Ngọc Thúy An3, Võ Vân Anh3

1Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

2Viện khoa học và công nghệ tính toán

3Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa: Tiêu dùng bền vững, chương trình truyền thông, hành vi tiêu dùng bền vững, học sinh trung học phổ thông.

66

9

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong xu thế hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Lê Thị Lệ1

1Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Từ khóa: Nguồn nhân lực, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch hội nhập, công nghiệp 4.0

76

10

Xác định khả năng xảy ra đặc trưng cực trị cường độ bão và nước dâng do bão đến các khu vực ven biển dựa trên các mô phỏng khí tượng - hải văn

Trần Hồng Thái1, Mai Văn Khiêm1, Nguyễn Văn Hưởng1, Nguyễn Bá Thủy1, Dư Đức Tiến1

1Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Từ khóa: Nước dâng do bão, cường độ bão mạnh, ven biển Việt Nam.

86

11

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa đánh giá xu thế của ngập lụt và xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu: nghiên cứu thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

Vũ Thùy Linh1,2, Nguyễn Duy Liêm3, Hồ Minh Dũng2,4, Nguyễn Kim Lợi3

1Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

2Viện Môi trường và Tài nguyên - ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

4Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, HEC-RAS, ngập lụt, SWAT, thành phố Hồ Chí Minh, xâm nhập mặn.

98

12

Characteristics and Applicability of Granulated Blast Furnace Slag (GBFS) as Construction materials in Vietnam

Nguyen Ngoc Truc1

1VNU-School of Interdisciplinary Studies, Vietnam National University, Hanoi

Keywords: Granulated blast furnace slag, concrete mixture, slump, flexural strength, compressive strength.

111

13

Ứng dụng lọc Kalman trong hậu xử lý kết quả dự báo quỹ đạo và cường độ bão cho một số mô hình dự báo số trị toàn cầu

Trần Hồng Thái1, Võ Văn Hòa1

1Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Từ khóa: Lọc kalman, quỹ đạo bão, cường độ bão, mô hình số trị toàn cầu

120

14

Dự báo biến động chất lượng nước sông Hậu do quá trình nâng công suất nhà máy giấy Lee and Man Việt Nam

Ngô Trà Mai1, Phan Thị Thanh Hằng2

1Viện Vật lý, Viện HLKH & CN VN

2Viện Địa lý, Viện HLKH & CN VN

Từ khóa: Nhà máy giấy, nước thải và mô hình MIKE.

130

15

Nghiên cứu các đặc trưng biến động của trường nhiệt độ bề mặt vùng biển Nam Trung Bộ giai đoạn 2002-2018

Vũ Hải Đăng1, Nguyễn Minh Huấn2, Nguyễn Bá Thủy3, Đỗ Ngọc Thực1

1Viện Địa chất và Địa vật lý biển - VAST

2Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học - HUS

3Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Từ khóa: Nhiệt độ bề mặt biển, Biến động mùa và năm nhiều năm, Số liệu vệ tinh, Nam Trung Bộ.

139

16

Current Development Situation of Marine Economy in Quang Binh Province

Hoang Phan Hai Yen1

1Department of Geography, School of Social Education,Vinh University

Keywords: Economy, marine economy, coastal economy, coastal areas of Quang Binh Province

146

17

Ứng dụng mô hình thủy lực hai chiều tính toán ngập úng cho đô thị ven biển - ứng dụng tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Nguyễn Quang Hưng1*, Nguyễn Phước Thọ2

1Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,

2Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cần Thơ

Từ khóa: Thủy văn đô thị, ngập lụt, nước triều dâng, mô hình đô thị bền vững.

155

18

Permeation Behavior of Water and Acid Solution/vapor into Undegradable Polymer

Dinh Van Chau1

1University of Engineering and Technology, Vietnam National University at Hanoi

Keywords: Polymer lining, permeation, anticorrosion.

164

19

Thử nghiệm đồng hóa số liệu bằng WRF 4D-Var trong dự báo mưa ở khu vực Nam Bộ

Vũ Văn Thăng1, Trần Duy Thức1, Nguyễn Quang Trung1

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Từ khóa: WRFDA, 4DVar, Đồng hóa số liệu, Radar, Mưa lớn, Khu vực Nam Bộ.

174

20

Relationship Between Mangrove Vegetation and the Topography, Hydrological Regime in Hung Hoa Commune, Vinh city, Nghe An, Vietnam

Tran Thi Tuyen1, Kazuya Takahashi1

1School of Agriculture and Natural Resources, Vinh University

Keywords: Mangrove forest; Hung Hoa commune.

186

21

Lựa chọn thành phần dự báo tổ hợp cho hệ thống dự báo hạn mùa

Mai Văn Khiêm1, Hà Trường Minh2, Phạm Quang Nam3, Vũ Văn Thăng2, Nguyễn Quang Trung2

1Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

3Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ khóa: Dự báo khí hậu hạn mùa, clWRF, RegCM, RSM, CFSv2, RPSS.

193

Tin tiêu điểm
Tin mới nhất