Thông báo Triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 18-01-2021 | Lượt xem: 1097
Công văn số 18/VP-HC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Tổng cục KTTV về việc Triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở Tổng cục KTTV

Công văn số 18/VP-HC

Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: