Sách điện tử: Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Những tiến bộ trong Khí tượng học, Khí hậu học và Vật lý Khí quyển)

Đăng ngày: 15-04-2020 | Lượt xem: 2710
Sách điện tử: Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics (Những tiến bộ trong Khí tượng học, Khí hậu học và Vật lý Khí quyển) gồm 1223 trang._ 2013._ 41,01 MB._ tài liệu phiên bản Tiếng Anh._ Nhóm tác giả DD Alexakis & DG Hadjimitsis & S. Michaelides & I. Tsanis & A. Retalis & C. Demetriou (auth.) & Costas G. Helmis.

Lê Thị Dung - Thư viện Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tổng hợp: Trung tâm TT&DL KTTV

File đính kèm: advances-in-meteorology-climatology-and-atmospheric-physics-(-pdfdrive-com-).pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: