Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2022

Sáng ngày 21/7, tại TP. Hội An, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch - tài chính năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 21/07/2022

Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1421/QĐ-BTC 2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 17/07/2022

Hướng dẫn triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử

Tổng Cục thuế vừa ban hành Công văn số 2455/TCT-DNNCN hướng dẫn việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày đăng: 16/07/2022

Phê duyệt 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Theo đó, 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam được phê duyệt đợt 2 gồm: Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi"; Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính".

Ngày đăng: 15/07/2022

Các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Trên 90 tổ chức đã được Tổng Cục thuế công nhận và công khai thông tin tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Ngày đăng: 14/07/2022

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam

Phiên bản Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” được ban hành lần đầu theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chính thức được áp dụng từ ngày 01/09/2021.

Ngày đăng: 11/07/2022

Nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử hỗ trợ nguời nộp thuế

Tổng cục Thuế vừa có thông báo nâng cấp ứng dụng cho Hệ thống thuế điện tử cài đặt trên điện thoại di động (eTax-Mobile) phiên bản 2.0.0 và Ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân - iCanhan phiên bản 3.3. Hệ thống nâng cấp bắt đầu hoạt động từ ngày 01/7/2022.

Ngày đăng: 08/07/2022

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

Công điện của Tổng cục Thuế thể hiện quyết tâm triển khai thành công hóa đơn điện tử của ngành Thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Ngày đăng: 02/07/2022

Ra mắt phiên bản nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế 4.8.4

Tổng cục Thuế vừa thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.8.4 bổ sung mẫu biểu văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.8.3.

Ngày đăng: 05/06/2022

Người lao động nên nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân

Để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam khuyến nghị, người lao động nên nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân của người lao động để việc giải quyết và thụ hưởng chính sách được nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Ngày đăng: 10/05/2022

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

Ngày 8/5/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Ngày đăng: 09/05/2022

Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 08/05/2022

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) góp phần thúc đẩy các hoạt động TTKDTM trong nền kinh tế nói chung và trong hệ thống KBNN nói riêng, đặc biệt là trong thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), tạo thuận lợi hơn cho người dân và các đơn vị có giao dịch với KBNN tiếp cận các dịch vụ TTKDTM; lấy khách hàng làm trung tâm của hoạt động thanh toán.

Ngày đăng: 07/05/2022

Hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thực hiện Văn bản số 964/BTNMT-KHTC ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Tổng cục (KTTV) yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Ngày đăng: 01/05/2022

Tổng cục Thuế triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bộ Tài chính Đề án quay thưởng từ mã hóa đơn để triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc.

Ngày đăng: 26/04/2022

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 nhằm mục tiêu xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngày đăng: 25/04/2022