Bộ TN&MT tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX

Chiều 6/10, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001 - 2010 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 14/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2011 – 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Kinh tế Trung ương; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông Vậ

Ngày đăng: 06/10/2021

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021

Ngày kỹ năng lao động Việt Nam được Chính phủ xác định là dịp tôn vinh người lao động có kỹ năng của các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới.

Ngày đăng: 03/10/2021

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Khí tượng Thủy văn năm 2021”

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc chung tay hiến máu cứu người góp phần phòng chống dịch bệnh

Ngày đăng: 02/10/2021

Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về "Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới"

Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về "Công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới"

Ngày đăng: 22/09/2021

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Ngày đăng: 22/09/2021

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021). Tạp chí Khí tượng Thủy văn giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Ngày đăng: 20/09/2021

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021). Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tổng cục Khí tượng Thủy văn xin được giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.

Ngày đăng: 20/09/2021

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới"

Ngày đăng: 17/09/2021

Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước

Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước

Ngày đăng: 17/09/2021

BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH GIỮA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC VỚI CÁC CHÍNH ĐẢNG TRÊN THẾ GIỚI

Tối 6/7/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới có chủ đề "Vì lợi ích của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng".

Ngày đăng: 17/09/2021

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

Ngày đăng: 18/08/2021

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020

Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 16/08/2021

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021)

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021)

Ngày đăng: 08/08/2021

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021)

Ngày đăng: 05/08/2021

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ngày đăng: 02/08/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và nêu gương, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những sáng kiến hay, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình mới, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt... tạo sự lan tỏa sâu rộng, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-BTNMT về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng: 28/07/2021

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức điểm cầu kết nối với Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày đăng: 30/06/2021

Phát động phong trào quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Phát động phong trào quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng: 31/05/2021