Chỉ đạo điều hành

Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Cục Thủy lợi, Bộ Nông Lâm nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (04/10/2019)

Hoạt động Đảng, đoàn thể

Hành động để giảm thiểu rác thải nhựa và ni lông (24/09/2019)

Phóng sự ảnh

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người được Hồ Chủ tịch nể trọng vì học vấn (19/09/2019)