Đoàn Thanh niên Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai nhiệm vụ công tác đoàn năm 2024

Đăng ngày: 22-03-2024 | Lượt xem: 774
Chiều ngày 22/03/2024, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện của Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Tổng cục KTTV, Văn phòng Đảng uỷ Tổng cục KTTV, Hội Cựu chiến binh Tổng cục KTTV. Cùng đại diện các đoàn viên ưu tú trực thuộc Tổng cục KTTV.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Đức Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV đã trình bày báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

Công tác tuyên truyền, giáo dục

Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động: phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội của Đoàn. Triển khai có hiệu quả kế hoạch “Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ”.Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các chương trình, diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên gắn với kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng, của Đoàn như: kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,...Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên gắn với các chương trình tình nguyện, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tập trung tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thanh niên tình nguyện. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên.

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

Tuổi trẻ sáng tạo: Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài do đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện thành công.

Thanh niên tình nguyện: Tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào thanh niên tình nguyện gắn với việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Tăng cường tuyên truyền các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thanh niên tình nguyện tại các cơ sở Đoàn. Tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động, mô hình tình nguyện phù hợp, trên cơ sở phát huy tiềm năng trí tuệ của tuổi trẻ Tổng cục Khí tượng Thủy văn, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các hoạt động tình nguyện phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của ngành, đất nước.

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần xung kích thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức, tham gia các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tuyên truyền đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của thanh thiếu niên đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

Đồng hành với thanh niên trong học tập: Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học và trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức công việc đảm bảo thời gian và chất lượng. Xem xét thành lập các đơn vị học tập tại các cơ sở Đoàn, đơn vị công tác.Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo điều kiện thực tế tại mỗi cơ sở Đoàn. Khuyến khích các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động phù hợp tình hình tại đơn vị tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.

Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: Tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho đoàn viên, thanh niên, lồng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động của thanh niên. Tập huấn các lớp kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng về thể chất, nhận thức, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ trong các cơ sở đoàn trực thuộc nhằm có điều kiện gặp gỡ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và công tác đoàn.

Ông Trần Đức Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Phát động các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực tham gia hỗ trợ trẻ em nghèo ở các địa bàn khó khăn, đặc biệt là trẻ em nghèo thuộc các gia đình chính sách, con cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại biên giới, hải đảo. Tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, thiếu nhi ở khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chú trọng quan tâm, chăm sóc và kịp thời động viên con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn

Công tác cán bộ đoàn: Tham gia các lớp tập huấn các lớp tập huấn cho các Bí thư Đoàn, cán bộ Đoàn chuyên trách của Đoàn cấp trên. Giới thiệu nguồn cán bộ Đoàn chủ chốt đảm bảo các tiêu chuẩn tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Quy chế cán bộ Đoàn. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế xã hội. Khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ Đoàn cơ sở có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhất là Bí thư các chỉ đoàn.

Công tác đoàn viên: Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, thu và sử dụng đoàn phí theo đúng quy định Điều lệ Đoàn. Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tổ chức “Ngày đoàn viên” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn: Xây dựng mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động”: chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc gắn với tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương”. Định hướng nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn theo các chủ đề, các vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm, những nội dung thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên, thanh niên.

Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng; xây dựng cơ quan

Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh, đường lối của Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng; xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức các diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, làm việc giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, qua đó tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao cho đoàn thanh niên đảm nhận các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học của cơ quan, đơn vị, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, và phát huy vai trò xung kích, trí tuệ của tổ chức đoàn.

Phát biểu chỉ đại tại Hội nghị phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong đánh giá cao những hoạt động của Đoàn Thanh niên Tổng cục trong nhiệm kỳ 2023. Lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng uỷ luôn theo dõi quan tâm sát sao đến công tác thanh niên, tạo điều kiện hết sức có thể để cho hoạt động Đoàn thanh niên phát triển. Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong cũng đề nghị Đoàn thanh niên cần chủ động trong mọi công việc, trong mỗi nhiệm vụ công tác, cần phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đơn vị giao phó, đặc biệt là Ban chấp hành Đoàn thanh niên phải gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cần chủ động, bám sát các hoạt động của Tổng cục, không phải chỉ có Thanh niên tình nguyện ở Tổng cục mà còn là các Thanh niên của các Đài, các trạm. Phối hợp, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Đoàn cấp trên, tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên phát động, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, với các Đoàn cơ sở bạn.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Đại diện BCH Đoàn thanh niên, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất, lời chúc sức khoẻ tới Lãnh đạo Tổng cục và sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị 

Ảnh và tin bài: Đặng Diệu Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: