Hội nghị Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 06-03-2023 | Lượt xem: 2039
Ngày 6/3/2023, tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, lãnh đạo nữ các đơn vị trực thuộc Bộ, thành viên Ban Nữ công Công đoàn Bộ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, những năm qua, công tác bình đẳng giới nói chung, công tác nữ nói riêng đã được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ đã có nhiều chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ, các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị, Công đoàn, các Ban nữ công các cấp đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, tích cực triển khai cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hoạt động và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện, tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào của nữ công chức, viên chức, người lao động. Các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và các cấp công đoàn đã đa dạng hoá các hình thức hoạt động, xây dựng các chương trình triển khai thực hiện phong trào về công tác cán bộ nữ phù hợp với từng đơn vị.

Với sự nỗ lực đó, phong trào hoạt động về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ tại Bộ TN&MT được quan tâm hơn, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao trọng trách các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ cấp bộ đến cấp cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của cán bộ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, đồng thời góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Toàn cảnh Tọa đàm

Bộ tổ chức buổi tọa đàm với các nội dung: Nâng cao kỹ năng về lồng ghép, thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường với chuyên đề “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên giới” và Tọa đàm về vai trò của phụ nữ hiện đại - Gia đình, Tình yêu và Trách nhiệm, sự đóng góp của phụ nữ Bộ TN&MT trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Thông qua buổi Tọa đàm mong muốn được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ nữ lãnh đạo; nghe các ý kiến chia sẻ về những khó khăn, cản trở đối với sự phấn đấu, vươn lên của nữ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; các giải pháp, cách thức huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe bà Trần Thị Thúy Anh, Cán bộ Chương trình UN Women chia sẻ về nội dung bình đẳng giới và biến đổi khí hậu; ông Phạm Ngọc Trường, chuyên gia của Tổ chức GIZ chia sẻ chuyên đề về “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên giới”; Diễn giả Đinh Đoàn trao đổi về chủ đề “Phụ nữ hiện đại: Tự lập - Tự tin - Thành công và Hạnh phúc”.

Tạp chí KTTV tổng hợp

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: