Tổng cục Khí tượng Thủy văn tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt sách của Tổng Bí thư

Đăng ngày: 28-02-2024 | Lượt xem: 758
Chiều 28/02, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 02 cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; các Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Môn, Đỗ Việt Hà…

Dự hội nghị tại các điểm cầu Đảng ủy trực thuộc có: các Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các cán bộ, đảng viên Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Khí tượng Thủy văn có đồng chí Lê Hồng Phong – Phó Tổng cục trưởng và các thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy tổng cục tham dự tại trụ sở Bộ TNMT, đồng chí Đặng Thanh Mai – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, thủ trưởng các đơn vị và toàn thể Đảng viên tham dự tại phòng họp Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Trực tuyến Hội nghị

Nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Phạm Lan Dung cho biết, cuốn sách có dung lượng dày hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa, gồm ba phần: vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Cuốn sách đã tổng kết 6 nội dung về quá trình đổi mới tư duy của Đảng gồm: bảo vệ Tổ quốc, bắt đầu từ Nghị quyết XIII của Bộ Chính trị năm 1988 gắn đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới tư duy quốc phòng và đổi mới tư duy đối ngoại; đối ngoại và đường lối đối ngoại; hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá; và quan hệ giữa hội nhập quốc tế và bảo vệ độc lập, tự chủ; “đối tác, đối tượng” trong quan hệ quốc tế; sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước về công tác đối ngoại để phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và kết hợp hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về việc xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Cuốn sách cũng tổng kết 3 đặc điểm lớn của thời đại ngày nay, 5 nội dung về “định vị” Việt Nam; thẳng thắn nêu ra những hạn chế trong công tác đối ngoại, ngoại giao và tổng kết 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư chỉ ra cho ngành đối ngoại.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, hai cuốn sách mới xuất bản của Tổng Bí thư cô đọng sâu sắc tư tưởng của Tổng Bí thư, đường lối của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, hai cuốn sách rất có ý nghĩa.

Để những nội dung của 2 cuốn sách lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách cho những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để mỗi đảng viên hiểu và tiếp tục tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại. Nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; đồng thời, góp phần xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Các đơn vị thuộc Tổng cục tham dự hội nghị

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: