Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Khối thi đua IV Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 16-02-2023 | Lượt xem: 2068
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 127/QĐ-BTNMT về việc kiện toàn lại Khối thi đua ngành Tài nguyên và Môi trường gồm 45 đơn vị được chia thành 6 Khối thi đua. Tổng cục Khí tượng Thủy văn từ năm 2023 sẽ trực thuộc Khối thi đua IV.

Theo Quyết định, Khối Thi đua số I gồm các đơn vị: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Khối thi đua số II gồm:  Văn phòng Đảng-Đoàn thể, Văn phòng Bộ, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Kông, Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, Thanh tra Bộ và Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng.

Khối thi đua III Bộ TNMT ký kết giao ước thi đua năm 2022

Khối thi đua số III gồm: Vụ Đất đai, Vụ Môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Cục Địa chất Việt Nam, Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

Khối thi đua số IV gồm: Cục Biến đổi khí hậu, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Viễn thám Quốc gia, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia và Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Khối thi đua số V gồm: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Khối thi đua số VI gồm: Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản tài nguyên - môi trường và Bản đồ Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Công nghệ tài nguyên-môi trường, Công ty Cổ phần Thiết bị Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: