KTTV với sản xuất và đời sống

Bình Định đối mặt với hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua (17/07/2019)

Công tác PCTT & TKCN

Đảm bảo các phương tiện và lực lượng tại chỗ để thực hiện tốt công tác PCTT (17/07/2019)

Bản tin thời tiết hàng ngày

Thời tiết ngày 31/5/2019, Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu mưa diện rộng (31/05/2019)