Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục: “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”

Đăng ngày: 26-05-2023 | Lượt xem: 3630
Sáng 26/5, tại Hà Nội, Khối cơ quan Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Về dự Đại hội còn có đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, đồng chí Võ Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục KTTV cùng Lãnh đạo Văn phòng, các Vụ chức năng và toàn thể đoàn viên Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục.

Báo cáo tại Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Khối cơ quan Tổng cục báo cáo: Được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Tổng cục KTTV, sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục KTTV và sự phối hợp giúp đỡ của lãnh đạo các đơn vị trong Khối cơ quan Tổng cục cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể các đoàn viên, Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) Khối cơ quan Tổng cục đã thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra, hoàn thành tốt vai trò là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; động viên được cán bộ công chức, viên chức, người lao động hăng hái tham gia xây dựng, đóng góp tích cực vào hoạt động Công đoàn các cấp cũng như phong trào chung của cơ quan đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn CSTV Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2019-2024, Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục đã sát sao chỉ đạo các tổ Công đoàn tiếp tục tổ chức, động viên công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; tích cực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nội quy của cơ quan trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong phong trào thi đua và tinh thần xây dựng đơn vị, xây dựng tập thể, chấp hành tốt kỷ luật lao động, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức phấn đấu để trở thành người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thực - Trách nhiệm - Liêm chính -  Sáng tạo”; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Ngày làm việc 8 giờ hiệu quả”; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CC,VC,NLĐ trong đơn vị; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao; xây dựng một môi trường công tác xanh, sạch, đẹp;... Đặc biệt, tuyên truyền cán bộ và Nhân dân về nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Trong nhiệm kỳ 2019-2024 đoàn viên Khối cơ quan Tổng cục đã hăng hái thi đua lao động, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa ngành. Tổng số sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong giai đoạn 2019-2022 của đoàn viên, người lao động thuộc Khối cơ quan Tổng cục là 87 sáng kiến, trong đó có: 76 sáng kiến cấp cơ sở, 10 sáng kiến cấp Bộ và 01 sáng kiến cấp Toàn quốc.

Trong công tác xây dựng Đảng đã được Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục xác định là nhiệm vụ rất quan trọng. Công đoàn đã vận động các đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng Đảng. Hàng năm, Công đoàn đã giới thiệu các đoàn viên tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú gia nhập tổ chức Đảng, trong giai đoạn 2019-2023 đã có 06 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, đảm bảo theo Nghị quyết đề ra. 

Việc tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên khi ốm đau, việc hiếu được Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục thực hiện kịp thời, chu đáo; việc xét trợ cấp cuối năm hoặc đột xuất được thực hiện nghiêm túc, công khai, đúng đối tượng và đúng chế độ. Mọi quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động đều được bảo vệ.

Công tác văn thể được Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục hết sức quan tâm, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hoạt động văn nghệ, thể thao thu hút được sự tham gia luyện tập và cổ vũ của đông đảo công chức, viên chức, người lao động . Các đoàn viên công đoàn luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động thể dục, thể thao và văn nghệ do Công đoàn Tổng cục và công đoàn, đơn vị cấp trên phát động.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn CSTV Khối cơ quan Tổng cục tập trung đổi mới về công tác tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn vì đoàn viên, người lao động và vì sự phát triển của ngành KTTV. Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức các phong trào thi đua hiệu quả và minh bạch. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Một số chỉ tiêu phấn đấu: Phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động được học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chủ trương của Công đoàn cấp trên. Hàng năm có trên 80% tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”, có trên 70% tổ chức Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh, xuất sắc”. Hàng năm có trên 95% nữ CC, VC, NLĐ đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Phấn đấu hàng năm giới thiệu cho Đảng từ 2-3 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp. 100% đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các cuộc vận động do cấp trên phát động.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt cho Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục KTTV, đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bí thư đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn ghi nhận, biểu dương thành tích của Công đoàn khối Cơ quan Tổng cục KTTV đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ngoài các thành tích đã đạt được, Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục KTTV còn những tồn tại hạn chế, mong thời gian tới Công đoàn sẽ đổi mới hơn nữa thông qua những ý kiến, lá phiếu để bầu ra Ban chấp hành khóa mới. Trên tinh thần đó, để thực hiện các mục tiêu 2023-2028 với phương châm “dân chủ, đoàn kết, sáng tạo”, Ông đề nghị các đồng chí làm tốt một số việc như sau: Đào tạo công tác tuyên truyền hơn nữa, làm tốt công tác thi đua hơn nữa. Xây dựng chính sách, định hướng phát triển hợp lý, tạo công ăn việc làm, phúc lợi cho người lao động nâng cao hiệu quả vai trò của công đoàn. Ông mong muốn các đồng chí trong Đoàn chủ tịch, các đồng chí trong Đại hội, các đồng chí sẽ được bầu ra trong Đại hội sẽ tuyên truyền, trao đổi mạnh mẽ hơn công tác công Đoàn để người lao động hiểu chức năng nhiệm vụ, vai trò của công Đoàn viên cùng tổ chức công đoàn. Ông cũng đề nghị các đồng chí tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực phẩm chất, trí tuệ lãnh đạo Ban chấp hành công Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Khóa mới

Ban Chấp hành Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 7 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Khối cơ quan Tổng cục nhiệm kỳ 2023-2028.

Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: