Kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đăng ngày: 01-10-2020 | Lượt xem: 886
Ngày 16/7/2020, Đoàn Kiểm tra của Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV), Bộ Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn kiểm tra do Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, Trưởng đoàn. Cùng các thành viên là đại diện của Văn phòng Tổng cục KTTV, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV, Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn, Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Tổng cục KTTV,

Phía tỉnh Thừa Thiên Huế, theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan như: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tham gia làm việc.

Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước về KTTV như Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn, ...

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn việc thi hành luật KTTV trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Sở xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu, kết hợp phổ biến nội dung của Luật khí tượng thủy văn, Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; các Thông tư liên quan về KTTV; đồng thời lồng ghép vào công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh; rà soát và báo cáo danh mục các công trình chuyên dùng trên địa bàn tỉnh gửi về Tổng cục KTTV; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trạm KTTV trên địa bàn tỉnh và các trạm tự động của ODA Ý.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV và việc sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đi kiểm tra, hướng dẫn và tuyên truyền pháp luật về KTTV cho các đối tượng liên quan theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV đánh giá cao hiệu quả thực hiện pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhờ việc ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn một cách khoa học; Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về khí tượng thủy văn rất chặt chẽ… nên công tác dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai được các cơ quan chức năng chấp hành nghiêm túc, đúng quy chế hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì thực hiện tốt công tác kiểm tra thi hành pháp luật KTTV trên địa bàn tỉnh, tổ chức tập huấn công tác thực hiện các văn bản quy định về KTTV; đã tổ chức rà soát, bổ sung và lập danh mục các công trình bắt buộc phải quan trắc KTTV, quản lý hoạt động KTTV chuyên dùng trên địa bàn theo Nghị định số 48/2020/NĐ-CP.

Đoàn Kiểm tra cũng kiến nghị tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Công văn chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung thực hiện pháp luật KTTV tại địa phương; tăng cường quản lý hoạt động dự báo cảnh báo, giám sát việc sử dụng bản tin dự báo điều hành công tác phòng, chống thiên tai cần sử dụng bản tin mới nhất theo quy định.

Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: