Liên đoàn khảo sát Khí tượng Thủy văn tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

Đăng ngày: 18-12-2022 | Lượt xem: 2835
Sáng ngày 16/12/2022, tại Hà Nội, Liên đoàn khảo sát Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV ông Lê Hồng Phong tham dự chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Vụ chức năng: Kế hoạch - Tài chính; Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Quản lý Mạng lưới KTTV; Quản lý Dự báo KTTV; Văn phòng Tổng cục. Các đơn vị Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia; Ứng dụng công nghệ KTTV; Đài KTTV khu vực Việt Bắc. Cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Liên đoàn khảo sát KTTV cùng tham dự Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV ông Lê Hồng Phong chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hôi nghị, ông Phạm Hồng Phong - Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn khảo sát KTTV đã báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trước Hội nghị. Báo cáo chỉ rõ các mặt công tác của Liên đoàn trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, là năm rất khó khăn, nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục KTTV và sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục, công tác chỉ đạo điều hành của Liên đoàn đã sát sao và quyết liệt hơn những năm trước, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác được giao.

Liên đoàn trưởng, Liên đoàn khảo sát KTTV ông Nguyễn Văn Đào phát biểu tại Hội nghị

Phó Liên đoàn trưởng, Liên đoàn khảo sát KTTV ông Phạm Hồng Phong đọc báo cáo Tổng kết tại Hội nghị

Liên đoàn đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong Tổng cục KTTV như Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia và các Đài KTTV khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát KTTV quốc gia và các Đài KTTV khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ khảo sát KTTV, cung cấp số liệu kịp thời tới các đơn vị có thẩm quyền, phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai.

Cùng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện các phòng ban Liên đoàn đã có báo cáo tham luận, đại diện các Vụ chức năng, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV khu vực Việt Bắc đã có những ý kiến tham luận đóng góp, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn thể cán bộ viên chức, người lao động mà Liên Đoàn đã đạt được trong năm 2022. Có được kết quả như trên là sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy lãnh đạo Liên đoàn; sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị chức năng đặc biệt các Vụ; Sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Liên đoàn.

Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, Phó Tổng cục trưởng đề nghị: Toàn thể các cán bộ viên chức, người lao động tăng cường hơn nữa kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm trọng quá trình thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao về điều tra khảo sát thường xuyên, điều tra khảo sát đột xuất phục vụ tốt hơn nữa công tác dự báo, cảnh báo KTTV giảm nhẹ thiên tai gây ra, phát triển kinh tế xã hội; Nâng cao năng lực chuyên môn; Đảm bảo an toàn cho trang thiết bị máy móc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt an toàn tuyệt đối cho người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường tìm kiếm các hoạt động dịch vụ nhằm tăng doanh thu đảm bảo đời sống cho người lao động; Nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín trong hoạt động dịch vụ.

Về tổ chức cán bộ: Hoàn thiện cơ cấu chức năng của Liên đoàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy Lãnh đạo Liên đoàn; Đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình; Thực hiện tốt kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ công tác; Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ quyền lợi viên chức, người lao động;

Về Quản lý tài chính: Tăng cường năng lực cho bộ phận tài chính-kế toán; Xây dựng tập trung bộ đấu giá điều tra khảo sát KTTV; Tiết kiệm chi, giảm chi phí hoạt động dịch vụ để tăng cường máy móc trang thiết bị; Rà soát lại các quy định hiện hành.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Tin bài: Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: