Tổng cục Khí tượng Thủy văn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm tại Đài KTTV khu vực Tây Bắc

Đăng ngày: 30-11-2022 | Lượt xem: 770
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia năm 2022, từ ngày 28 đến ngày 30/11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng, Trưởng đoàn kiểm tra công tác PCTT năm 2022 tại Đài KTTV khu vực Tây Bắc.

Tham dự Đoàn công tác có đại diện các Vụ chức năng của Tổng cục KTTV: Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Quản lý Dự báo KTTV, Văn phòng Tổng cục; Trung tâm Quan trắc KTTV và Trung tâm Thông tin Dữ liệu KTTV.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng và  Đoàn kiểm tra  làm việc tại Đài KTTV khu vực Tây Bắc

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới Đài KTTV tỉnh Hoà Bình và Đài KTTV khu vực Tây Bắc.

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Đài KTTV khu vực Tây Bắc cho biết Đài đã tiến hành rà soát, kiểm tra, bảo dưỡng, đánh giá trước mùa mưa lũ năm 2022. Trang thiết bị phục vụ mạng lưới trạm quan trắc, truyền tin và phục vụ công tác dự báo, cảnh báo đảm bảo an toàn, có đủ thiết bị, phương tiện dự phòng, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục trong mọi tình huống phục vụ tốt công tác PCTT.        

Các trạm KTTV trên toàn Đài đã xây dựng, rà soát, diễn tập và trình lãnh đạo Đài khu vực phê duyệt phương án đảm bảo đo đạc, thông tin liên lạc. Các phương án về công tác dự báo, cảnh báo được rà soát, bổ sung và triển khai áp dụng tại phòng dự báo và các Đài KTTV tỉnh, đảm bảo và sẵn sàng cho công tác cảnh báo, dự báo phục vụ địa phương. Tháng 7/2022 Đài đã cử các dự báo viên tham gia lớp tập huấn tại Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia về khai thác, ứng dụng SEAFFGS trong nghiệp vụ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và đã được áp dụng được tại các đơn vị làm dự báo tại phòng Dự báo và các Đài KTTV tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, quy định kỹ thuật về công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo

Phòng Dự báo KTTV và các Đài KTTV tỉnh đã hiện tốt các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV về công tác dự báo, cảnh báo KTTV, trong đó chú trọng triển khai thực hiện tốt Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định dự báo, cảnh báo KTTV, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30.6.2021 của Tổng cục KTTV về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV nguy hiểm; Quyết định số 309 ngày 30/9/2021 của Tổng cục KTTV Quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường; Quyết định số 02/QĐ-TCKTTV ngày 11/01/2022 của Tổng cục KTTV về Quy trình kỹ thuật và phân công trách nhiệm trong việc dự báo, cảnh báo mưa lớn định lượng; Quyết định số 241/QĐ-TCKTTV ngày 19/8/2022 của Tổng cục KTTV về nội dung tần suất và phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường và Quyết định số 251-QĐ/TCKTTV ngày 31/8/2022 của Tổng cục KTTV về hình thức bản tin dự báo, cảnh báo KTTV tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục KTTV….

Đoàn kiểm tra làm việc tại Đài KTTV tỉnh Hòa Bình

Tổ chức Kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV năm 2022 tại các trạm

Trong tháng 3, 4 và tháng 5 năm 2022, Đài đã chỉ đạo phòng Dự báo KTTV, phòng Mạng lưới trạm và Thông tin KTTV hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật trước mùa mưa lũ năm 2022 đến các Đài KTTV tỉnh, 100% các trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV trong toàn Đài (22 trạm khí tượng, 15 trạm thủy văn, 07 trạm quan trắc môi trường không khí và nước, 02 trạm bức xạ tự động, 47 điểm đo mưa tự động, 09 trạm mưa nhiệt tự động, 12 trạm thủy văn, đo mưa tự động lưu vực Nậm La, Nậm Pàn) trong đó tập trung kiểm tra, rà soát về công tác bảo dưỡng công trình, máy thiết bị, chấp hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên môn, phương án đảm bảo đo đạc điện báo số liệu KTTV trong mùa mưa lũ năm 2022.

Đài đã chỉ đạo phòng MLT&TT, Phòng Dự báo KTTV chỉ đạo, đôn đốc mạng lưới trạm KTTV, các Đài KTTV tỉnh khắc phục các tồn tại sau kiểm tra kỹ thuật và có báo cáo khắc phục cụ thể trong tháng 6.2022, cơ bản các tồn tại đã được các Đài KTTV tỉnh, trạm KTTV khắc phục, một số tồn tại về công trình như: Xói lở chân hệ thống bậc cọc quan trắc mực nước trạm môi trường Tà Hộc tiếp tục theo dõi và có phương án xử lý trong thời gian tới; Tình hình vi phạm hành lang kỹ thuật tại các trạm KTTV trong toàn Đài, có 04/15 trạm thủy văn và 06/22 trạm khí tượng bị vi phạm hành lang kỹ thuật công trình do yếu tố lịch sử để lại hoặc phần đất thuộc hành lang công trình thuộc quyền sở hữu của các tập thể, cá nhân.

Chủ động xây dựng phương án PCTT năm 2022

Ngay từ đầu năm Đài KTTV khu vực Tây Bắc ban hành Quyết định số 160/QĐ-ĐKVTB ngày 26/4/2022 về Kế hoạch PCTT năm 2022, trọng tâm là công tác phòng, chống thiên tai tại các đơn vị thuộc Đài KTTV khu vực Tây Bắc, đặc biệt là các tỉnh, huyện nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất… đảm bảo an toàn về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về sự cố do thiên tai gây ra đáp ứng yêu cầu hoạt động PCTT trên khu vực Tây Bắc.

Từ ngày 01/5/2022 đã tổ chức thu thập thông tin số liệu và trực dự báo KTTV trong mùa mưa lũ đối với Trung ương và trực dự báo mưa lũ đối với địa phương. Sẵn sàng ứng phó với tình hình thời tiết thuỷ văn nguy hiểm xảy ra trong khu vực.

Hàng tháng, thông qua các cuộc họp giao ban Đài KTTV khu vực Tây Bắc quán triệt đến các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác chuyên môn nhằm ban hành sớm các bản tin cảnh báo thiên tai phục vụ PCTT tại địa phương.

Đài đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo về sinh hoạt, về an toàn tính mạng, tài sản cho quan trắc viên, dự báo viên khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong những tình huống nguy hiểm như: Mưa to, lũ lớn, gió mạnh, lốc xoáy, sạt lở đất, ...gây ảnh hưởng và thiệt hại tại cơ sở.

Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và kỹ thuật mạng lưới trạm KTTV quốc gia tại Đài KTTV Tây Bắc

Phối hợp chặt chẽ với các BCH PCTT các tỉnh, thành phố

Phòng Dự báo KTTV và các Đài KTTV tỉnh tiếp nhận phản ánh từ BCH PCTT&TKCN của các tỉnh, huyện, thành phố, các trạm KTTV trên khu vực để ban hành các bản tin bổ sung cho phù hợp với tình hình thời tiết thủy văn hiện tại đang xảy ra và sắp xảy ra tại địa phương.

Các đơn vị làm dự báo thường xuyên liên hệ với BCH PCTT&TKCN các tỉnh, huyện,thành phố nắm thêm thông tin về địa bàn xảy ra thiên tai và tình hình thiệt hại để sơ bộ làm báo cáo nhanh gửi Lãnh đạo các cấp. Kết thúc đợt thiên tai các đơn vị báo cáo chi tiết về tình hình thiên tai gửi Tổng cục KTTV.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: