Tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2024 tại tỉnh Hà Nam

Đăng ngày: 22-05-2024 | Lượt xem: 781
Chiều 22/5, tại Hà Nam đã diễn ra buổi làm việc với đại diện Thường trực UBND tỉnh Hà Nam về tình hình thi hành pháp luật KTTV năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 4271/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2024 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 29/QĐ-TCKTTV ngày 19/01/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn năm 2024, trong 03 ngày kiểm tra vừa qua (20 đến 22/5/2024) Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Bà Đặng Thanh Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV nhấn mạnh: Kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn tại các địa phương và tổ chức, cá nhân là hoạt động thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao của Tổng cục KTTV nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KTTV. Thông qua công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm trong hoạt động KTTV, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, khắc phục, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật KTTV nhằm đảm bảo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về KTTV, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển bền vững của đất nước trong lĩnh vực KTTV.

Qua kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm mục đích:

- Phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, tồn tại... trong thi hành pháp luật về KTTV để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về KTTV nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về KTTV trong công tác quản lý nhà nước.

- Thông qua kiểm tra để phát hiện các quy định của pháp luật còn chưa thống nhất, đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, điều chỉnh bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản thay thế.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng thời qua thực tiễn công tác kiểm tra để nắm tình hình công tác quản lý nhà nước về KTTV tại các địa phương, giải quyết các kiến nghị của các địa phương, những khó khăn bất cập trong công tác KTTV nhằm nâng cao yêu cầu trong công tác KTTV phục vụ phòng chống thiên tai tại các địa phương.

Qua thời gian làm việc của Đoàn, cũng như sự phối hợp của Sở TNMT Hà Nam, của các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã cơ bản hoàn thành các nội dung kiểm tra theo chương trình, có kết quả sơ bộ bước đầu về công tác kiểm tra.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: