Tổng cục Khí tượng Thủy văn làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình thi hành pháp luật KTTV

Đăng ngày: 17-11-2022 | Lượt xem: 509
Sáng ngày 17/11/2022, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng, Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình thi hành pháp luật KTTV trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn là Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV La Đức Dũng, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại cuộc họp

Cùng tham dự cuộc họp có thành viên Đoàn kiểm tra, đại diện Sở TNMT tỉnh, các Sở Ban ngành liên quan của tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 09-10/11/2022, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thống nhất Đoàn kiểm tra chia làm 02 Tổ. Tổ kiểm tra số 01 tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV đối với các chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV; Tổ kiểm tra số 02 tiến hành kiểm tra việc khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV của 23 dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2021).

 Tổ kiểm tra số 01 đã làm việc kiểm tra Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ (Công ty TNHH NN – KTCTTL Phú Thọ); Tổ kiểm tra số 02 kiểm tra trực tiếp việc sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV đối với 23 dự án.

Về kết quả triển khai công tác quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Công tác quản lý nhà nước về KTTV đã được tỉnh Phú Thọ quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành:

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn về công tác KTTV trên địa bàn như: Quyết định số 3486/2007/QĐ-UB ngày 25/12/2007 về việc Ban hành quy chế phối hợp về hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác công trình KTTV trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 3273/KH-UBND ngày 28/7/2020 về nâng cao năng lực quan trắc KTTV chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi đến năm 2030, Kế hoạch số 5660/KH-UBND ngày 06/12/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU ngày 04/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tỉnh đã quan tâm, phân bổ các nguồn kinh phí phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai của địa phương; Tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật KTTV bằng các hình thức phù hợp, lồng ghép công tác truyền thông về bảo vệ môi trường với vai trò của công tác KTTV chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao kiến thức khí tượng thủy văn gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại địa phương; Tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại cuộc họp

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được công tác thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế: Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV còn hạn chế; Việc xử lý vi phạm hành lang kỹ thuật công trình KTTV quốc gia; Việc cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ còn chưa được thực hiện đầy đủ tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn, Chủ công trình Vườn quốc gia Xuân Sơn…

Để nâng cao công tác thi hành pháp luật KTTV trên địa bản tỉnh, Đoàn kiểm tra kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ một số nội dung sau: Chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan sớm nghiên cứu, khắc phục một số tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về KTTV đã nêu trên; tiếp tục triển khai, ban hành các văn bản quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 53 Luật KTTV; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành phối hợp kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về KTTV trên đại bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện nghiêm việc tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV theo quy định; Khắc phục và tổ chức ngay quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV của Chủ công trình vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ.

Đối với việc sử dụng thông tin dữ liệu KTTV trong lập dự án và thiết kế các công trình: Có biện pháp chấn chỉnh các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về sử dụng thông tin dữ liệu KTTV trong việc lập dự án và thiết kế các công trình; Làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng và thẩm định thông tin dữ liệu KTTV trong việc thiết kế, lập dự án các công trình đã nêu trên.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát các đơn vị được kiểm tra khắc phục ngay các tồn tại mà Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: