Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng ngày: 19-11-2022 | Lượt xem: 808
Sáng ngày 18/11, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025. Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Tuyến, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết hiện nay: Chi bộ có 14 đảng viên (gồm 14 đảng viên chính thức), trong đó đảng viên nữ: 09 đồng chí, đảng viên nam: 05 đồng chí; trình độ chuyên môn: 06 thạc sỹ, 08 đại học; trình độ lý luận chính trị: 04 cao cấp, 02 trung cấp, 08 sơ cấp.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục KTTV, cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, phát huy vai trò trách nhiệm nòng cốt, gương mẫu của người đảng viên để cùng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục KTTV.

Xây dựng cơ chế, chính sách về kế hoạch - tài chính

Chi bộ đã chỉ đạo xây dựng và trình Tổng cục trưởng ban hành 03 Quy chế, gồm: Quy chế Quản lý tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV tại Quyết định số 278/QĐ-TCKTTV ngày 04 tháng 5 năm 2020; Quy chế Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên thuộc Tổng cục KTTV tại Quyết định số 593/QĐ-TCKTTV ngày 01 tháng 12 năm 2020 và sửa đổi Quy chế Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên thuộc Tổng cục KTTV tại Quyết định số 270/QĐ-TCKTTV ngày 28 tháng 9 năm 2022; Quy chế quản lý hoạt động dịch vụ KTTV tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục KTTV tại Quyết định số 115/QĐ-TCKTTC ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Đồng thời tham gia tổ soạn thảo, xây dựng 05 Thông tư, gồm: Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu KTTV bề mặt (được ban hành tại Thông tư số 20/2020/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020); Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (được ban hành tại Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021); dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động mạng lưới trạm KTTV; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát KTTV.

Quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư và quản lý tài sản của Tổng cục KTTV

 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. Chỉ đạo xây dựng, thẩm định trình Bộ Tài nguyên và Môi trường Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo KTTV, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu” đối với 1.000 trạm đo mưa tự động tại các khu vực thượng nguồn miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kế toán, tài sản theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

 Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 02 dự án đầu tư công mở mới thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ (gồm: Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực Việt Bắc; Xây dựng Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo cảnh báo thiên tai). Trình Tổng cục trưởng phê duyệt dự án và Báo cáo Kinh tế kỹ thuật 03 dự án đầu tư công mở mới thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng cục (gồm: Đầu tư đồng bộ trạm Khí tượng Hải văn Ba Lạt; trạm Thủy văn Thượng Cát và trạm Thủy văn môi trường Hà Nội thuộc Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trạm Khí tượng Hải văn Phú Quý thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ; Đầu tư cấp bách trạm Khí tượng Hải văn Bạch Long Vỹ thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc).

Thẩm định, trình Bộ phê duyệt 04 Đề án Duy trì hoạt động thường xuyên trạm KTTV, ra đa, định vị sét được đầu tư từ Hợp phần 2 “Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo sớm” thuộc dự án “Quản lý thiên tai” (WB5), dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công, dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm KTTV quốc gia”, dự án “Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở Việt Nam - giai đoạn II”.Tổ chức thẩm định, trình Bộ phê duyệt hoặc trình Tổng cục trưởng phê duyệt phê duyệt theo thẩm quyền về thiết kế, dự toán, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu,... đối với dự án đầu tư công được giao vốn đầu tư hằng năm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Chi bộ quan tâm, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; thực hiện nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ quan điểm, lập trường của người cán bộ, đảng viên; luôn nói và làm theo Nghị quyết của Đảng, đấu tranh phê và tự phê thẳng thắn, luôn giữ mối quan hệ, đoàn kết, thống nhất trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ qua, 100% đảng viên trong chi bộ tham gia việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn bản của cấp trên. Qua các đợt học tập Nghị quyết, cán bộ đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tạo nên hiệu quả tích cực đối với công tác chuyên môn. Chi bộ đã từng bước đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, chủ động nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề về công tác chính trị tư tưởng của đảng viên và quần chúng từ khi mới phát sinh, qua đó đã tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, dân chủ trong Chi bộ cũng như đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục KTTV, Chi bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngay sau đại hội, Chi bộ đã phân công nhiệm vụ trong Chi ủy, xây dựng quy chế, chương trình công tác toàn khóa, quy chế phối hợp với chính quyền, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện. Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên để mỗi đảng viên chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch được giao. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng, đảng viên và tổ chức đảng: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể Chi bộ xếp loại tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 2 đến 3 đồng chí đảng viên của Chi bộ được Đảng ủy Tổng cục tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ có 03 quần chúng, Chi bộ đã bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú và kết nạp được 01 đồng chí đảng viên mới. Kết quả nhiệm kỳ 2020-2022 đạt được chỉ tiêu kết nạp đảng viên theo Nghị quyết đại hội 2020-2022 đã đề ra.

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trong công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư và quản lý tài sản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành KTTV giai đoạn 2022-2025, đặc biệt trong điều kiện thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (giao dự toán theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước) và Chỉ tiêu phấn đấu hàng năm: 100% Đảng viên được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ giới thiệu và kết nạp 01 đảng viên mới; Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Các đại biểu tham dự biểu quyết bằng thẻ Đảng

Tại Đại hội các đảng viên trong Chi bộ đều nhất trí với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới hiệu quả hơn.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua và  đồng thời Chi bộ cần khắc phục tình trạng chung của các chị bộ đó là sinh hoạt đầy đủ nhưng nội dung chưa phong phú chưa đổi mới, chưa thực hiện sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đã đăng ký. Cần phát huy Tinh thần phê và tự phê trong các cuộc sinh hoạt định kỳ và cụ thể hoá chương trình hành động của nhiệm kỳ mới với tình hình mới ..... của Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính. Đồng chí Lê Hồng Phong cũng đề nghị, các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đồng chí Hoàng Văn Quản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và đồng chí Trần Thị Tuyến là Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính ra mắt Đại hội

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ảnh và tin bài: Tiến Đức

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: