Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng ngày: 18-11-2022 | Lượt xem: 1820
Ngày 18/11, tại Hà Nội, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Tiến Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Đức Cường, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; đồng chí Nguyễn Nam Dương, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Quản lý mạng lưới KTTV.

Đồng chí Hoàng Đức Cường, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Đỗ Tiến Anh cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020-2022, tính đến thời điểm hiện tại, Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế (KHQT) có 06 đảng viên. Trong đó có 02 đảng viên nữ; đảng viên đang sinh hoạt Đoàn: 02 đồng chí. Tuổi trung bình của đảng viên trong Chi bộ là: 39,8 tuổi. Trình độ chuyên môn: 100% đảng viên của chi bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó gồm 01 Tiến sỹ, 03 thạc sĩ, 02 cử nhân. Về lý luận chính trị có: 01 đồng chí có trình độ Cao cấp; 02 đồng chí có trình độ Trung cấp, còn lại là Sơ cấp.

Trong giai đoạn 2020-2022, Chi bộ đã chỉ đạo các hoạt động KHCN ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, qua đó đã tăng cả về số lượng và chất lượng của từng nhiệm vụ; số lượng đơn vị tham gia nghiên cứu nhiều hơn, các kết quả từng bước được chuyển giao và ứng dụng, cụ thể: Chỉ đạo phối hợp với Vụ KHCN, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) xây dựng Chương trình KH&CN trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, mã số TNMT.06/21-25. Chỉ đạo hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch KHCN dài hạn, KHCN hàng năm đúng tiến độ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của Tổng cục về công tác dự báo, quan trắc, thông tin dữ liệu và phục vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về KTTV. Tổng số đề tài được phê duyệt thực hiện giai đoạn 2020-2022 là 02 đề tài cấp quốc gia; 17 đề tài cấp bộ; 17 đề tài cấp cơ sở.

 

Đồng chí Đỗ Tiến Anh, Bí thư Chi bộ Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế báo cáo tại Đại hội

Từ năm 2020, ngoài việc đề xuất và thực hiện đề tài nghiên cứu KHCN, Chi bộ tham mưu tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ công tác quản lý nhà nước về KTTV. Qua đó, trong giai đoạn 2020-2022, Tổng cục KTTV đã được phê duyệt chủ trì xây dựng 06 quy chuẩn và 15 tiêu chuẩn.

 Về công tác hợp tác quốc tế: Trong giai đoạn 2020-2022, bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên phạm vi toàn cầu, hoạt động đối ngoại của Bộ TNMT và Tổng cục KTTV nói riêng chịu ảnh hưởng khá đáng kể, hầu hết các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế bị hoãn hoặc hủy và không theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, Chi bộ Vụ KHQT đã chủ động và tích cực tham mưu lãnh đạo Tổng cục KTTV thực hiện đầy đủ các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương với Tổ chức Khí tượng thế giới, Uỷ Ban Bão, Tiểu ban Khí tượng và Vật lý địa cầu ASEAN, RIMES, Trung tâm Phòng tránh thiên tai châu Á, Ủy hội sông Mê Công; và hợp tác song phương với Nhật Bản; Hàn Quốc; Trung Quốc; Vương quốc Anh, CHDCND Lào; Myanmar; Vương quốc Campuchia... Ngoài ra, Vụ KHQT cũng tích cực tham gia vào các công tác vận động, chuẩn bị, thực hiện các chương trình dự án có yếu tố nước ngoài, qua đó góp phần huy động nguồn kinh phí khá lớn trong công cuộc hiện đại hóa khí tượng thủy văn thông qua các dự án hợp tác quốc tế (như ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản; WB5; ADB; Thụy sỹ; ODA của Chính phủ Phần Lan; Hàn Quốc.v.v. . Hoạt động hợp tác quốc tế đã đảm bảo nhất quán đường lối độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Kết quả nổi bật giai đoạn 2020-2022: Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tổng cục KTTV đảm nhiệm vai trò quản lý điều hành trong các tổ chức đa phương: thực hiện nhiệm vụ Đại diện thường trực của Việt Nam tại WMO, đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội khí tượng khu vực II châu Á, tham gia các Cuộc họp Nhóm điều hành của Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á; Kiện toàn hệ thống Đầu mối kỹ thuật của WMO; Đề xuất 01 cán bộ ứng cử thành công vào vị trí Đầu mối khu vực về nghiên cứu của RA-II, WMO và các nhiệm vụ đầu mối quốc gia tại Ủy ban Bão về việc tổ chức Hội thảo tích hợp Ủy ban Bão theo hình thức trực tuyến, tham gia cuộc họp thường niên ASCMG theo hình thức trực tuyến...

Song song với các hoạt động chính trị, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng để thấm nhuần sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tạo sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động. Đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, không hoang mang dao động trước diễn biến của xã hội, không có đảng viên nào trong Chi bộ có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ Vụ KHQT luôn giữ vững khối đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm , tạo không khí cởi mở, phối hợp giúp đỡ nhau giữa các cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Các đại biểu tham dự biểu quyết, bỏ phiếu tại Đại hội

Chi bộ Vụ KHQT đã triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Kế hoạch số 249-KL/ĐU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức thực hiện đảm bảo có chiều sâu, với phương thức sáng tạo, linh hoạt phù hợp với đặc điểm của chi bộ. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, viết cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn tại Kế hoạch số 309-KH/ĐU ngày 01/3/2022 thực hiện xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng năm: chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2021 về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, năm 2022 với chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Chi bộ xác định phương hướng, nhiệm vụ tổng quát cho nhiệm kỳ 2022-2025 là: “Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên; phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế vững vàng”.

Căn cứ vào phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sau: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của cấp trên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý KHCN, hợp tác quốc tế và phối hợp huy động và triển khai có hiệu quả các dự án có yếu tố nước ngoài. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện tốt và hoàn thành đúng tiến độ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế theo chiều sâu. Tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  100% đảng viên chi bộ đăng ký, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức công đoàn của Vụ KHQT được cấp trên xếp loại đạt loại vững mạnh trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Đức Cường, Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Nâng cao vai trò giám sát trong các hoạt động khoa học công nghệ, đẩy mạnh đôn đốc các đề tài đảm bảo tiến độ. Đồng thời, mở rộng các quy mô quản lý đề tài: các đề tài KHCN cấp Nhà nước, đề tài cấp tỉnh và kết quả của các Dự án; Đối với các hoạt động hợp tác quốc tế, cần có kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ kỹ thuật, ban làm việc. Ngoài các đối tác song phương, đa phương cần đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam với 2 trọng tâm là hiện đại hóa công nghệ KTTV và năng lượng mới; Đối với Đề án hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn: Chi bộ tập trung nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Tổng cục về kế hoạch thực hiện; Công tác Đảng đảm bảo các quy định, chủ trương chỉ thị, xây dựng các chuyên đề sinh hoạt hiệu quả; Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của Vụ; Phân công, phân cấp, phân quyền đến từng Đảng viên theo từng vị trí, chuyển đổi cán bộ nâng cao năng lực cán bộ.

Đại hội đã bầu ra Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đồng chí Đỗ Tiến Anh, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: