Năm cách để bắt đầu quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo ngay bây giờ (Phần cuối)

Đăng ngày: 17-02-2024 | Lượt xem: 456
Tạo sân chơi bình đẳng cho công nghệ năng lượng tái tạo Trong khi hợp tác và phối hợp toàn cầu là rất quan trọng, các khuôn khổ chính sách trong nước phải khẩn trương được cải cách để hợp lý hóa và đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo cũng như xúc tác đầu tư của khu vực tư nhân.

Công nghệ, năng lực và vốn cho quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo đã tồn tại, nhưng cần có chính sách và quy trình để giảm rủi ro thị trường, tạo điều kiện và khuyến khích đầu tư - bao gồm thông qua việc hợp lý hóa các quy trình lập kế hoạch, cấp phép và quản lý, cũng như ngăn ngừa tắc nghẽn và quan liêu. Điều này có thể bao gồm việc phân bổ không gian để cho phép xây dựng quy mô lớn trong các Vùng năng lượng tái tạo đặc biệt.

Đóng góp do quốc gia tự quyết định, kế hoạch hành động về khí hậu riêng của các quốc gia nhằm cắt giảm khí thải và thích ứng với tác động của khí hậu, phải đặt ra các mục tiêu về năng lượng tái tạo phù hợp ở mức 1,5 độ C và tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện toàn cầu phải tăng từ 29% hiện nay lên 60% vào năm 2030.

Các chính sách rõ ràng và mạnh mẽ, quy trình minh bạch, sự hỗ trợ của công chúng và sự sẵn có của các hệ thống truyền tải năng lượng hiện đại là chìa khóa để thúc đẩy việc áp dụng các công nghệ năng lượng gió và mặt trời.

Chuyển đầu tư năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo

Trợ cấp nhiên liệu hóa thạch là một trong những rào cản tài chính lớn nhất cản trở sự chuyển đổi của thế giới sang năng lượng tái tạo. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết khoảng 5,9 nghìn tỷ USD đã được chi để trợ cấp cho ngành nhiên liệu hóa thạch chỉ riêng trong năm 2020, bao gồm thông qua các khoản trợ cấp rõ ràng, giảm thuế cũng như các thiệt hại về sức khỏe và môi trường không được tính vào chi phí nhiên liệu hóa thạch. Đó là khoảng 11 tỷ đô la một ngày.

Trợ cấp nhiên liệu hóa thạch vừa không hiệu quả vừa không công bằng. Theo IMF, tại các nước đang phát triển, khoảng một nửa nguồn lực công được sử dụng để hỗ trợ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch mang lại lợi ích cho 20% dân số giàu nhất.

Chuyển trợ cấp từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo không chỉ cắt giảm khí thải mà còn góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo việc làm, sức khỏe cộng đồng tốt hơn và bình đẳng hơn, đặc biệt đối với người nghèo và các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Đầu tư gấp ba vào năng lượng tái tạo

Cần đầu tư ít nhất 4 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năng lượng tái tạo cho đến năm 2030 - bao gồm cả đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng - để cho phép chúng ta đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Không cao bằng trợ cấp nhiên liệu hóa thạch hàng năm, khoản đầu tư này sẽ mang lại kết quả. Chỉ riêng việc giảm ô nhiễm và tác động của khí hậu có thể tiết kiệm cho thế giới tới 4,2 nghìn tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Nguồn vốn đã có - điều cần thiết là sự cam kết và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là từ các hệ thống tài chính toàn cầu, bao gồm các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức tài chính công và tư khác, phải điều chỉnh danh mục cho vay của họ theo hướng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo.

Theo lời của Tổng thư ký, “năng lượng tái tạo là con đường duy nhất dẫn đến an ninh năng lượng thực sự, giá điện ổn định và cơ hội việc làm bền vững”.

Tin ngắn: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/renewable-energy-transition

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: