Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 08-10-2021 | Lượt xem: 797
Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Công văn tuyển dụng:

/upload/files/thi-tuyen-vc.pdf

Phiếu đăng ký dự thi

/upload/files/phieu-dk-du-tuyen-nd115.docx

Tài liệu ôn tập

/upload/files/tai-lieu-on-tap-ttud-new(g).docx

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: