Người lao động nên nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân

Đăng ngày: 10-05-2022 | Lượt xem: 198
Để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam khuyến nghị, người lao động nên nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân của người lao động để việc giải quyết và thụ hưởng chính sách được nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Theo BHXH Việt Nam, trong tháng 4/2022, ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết cho 805.706 lượt người hưởng chế độ ốm đau do bị mắc COVID-19 (chiếm 92% tổng số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau) với số tiền hơn 957 tỷ đồng.

Số lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau trong tháng 4/2022 tăng 200%, số tiền chi trả tăng gần 450% so với cùng kỳ năm 2021; mức hưởng bình quân một người bị ốm đau do mắc COVID-19 là khoảng 1,2 triệu đồng; thời gian hưởng bình quân là 7 ngày.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2022, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng chế độ ốm đau cho khoảng 1,5 triệu lượt người hưởng do mắc COVID-19 với số tiền trên 1.945 tỷ đồng.

Nhằm kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động mắc COVID-19 điều trị tại nhà, ngày 2/3/2022, Bộ Y tế có Tờ trình số 279/TTr-BYT gửi Thủ tướng Chính phủ và đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tiếp đó, ngày 23/3/2022, BHXH Việt Nam có Công văn số 719/BHXH/CSXH đề nghị Giám đốc BHXH các địa phương bố trí nhân lực, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về nguồn kinh phí, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, để tiếp nhận giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi đối với người lao động bị mắc COVID-19 có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành.

Trong thời gian tới, khi cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới về hồ sơ làm căn cứ giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19, cơ quan BHXH sẽ tiếp nhận và giải quyết chế độ ốm đau đối với người lao động theo quy định mới này.

Để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người tham gia BHXH, BHXH Việt Nam khuyến nghị, người lao động nên nhận chế độ BHXH trực tiếp qua tài khoản cá nhân để việc giải quyết và thụ hưởng chính sách được nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

Vụ KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: