Tổng cục Khí tượng Thủy văn công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Đăng ngày: 13-10-2021 | Lượt xem: 311
Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành Quyết định 324/QĐ-TCKTTV ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Quyết định 324/QĐ-TCKTTV và Phụ lục kèm theo

/upload/files/2021/quyet-dinh-cong-khai-thang-10-signed.pdf

/upload/files/2021/dt-2021-n-b01-tt61-tckttv-signed.pdf

Vụ Kế hoạch Tài chính

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: