Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2020-2022

Đăng ngày: 26-05-2020 | Lượt xem: 578
Sáng ngày 26/5/2020, tại Hà Nội chi bộ cơ sở Vụ Kế hoạch Tài chính đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chúc mừng Ban chấp Đảng ủy nhiệm kỳ mới của Vụ Kế hoạch Tài chính

Báo cáo tại Đại hội, Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính đã đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị: Đơn vị đã tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục KTTV về công tác kế hoạch – tài chính, Chi bộ luôn bám sát Chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục và của đơn vị kịp thời triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2017-2020 Vụ đã phối hợp với chính quyền sát sao chỉ đạo, triển khai tốt các nhiệm vụ từ xây dựng cơ chế, chính sách về kế hoạch – tài chính; Quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư và quản lý tài sản của Tổng cục KTTV; Công tác kiểm tra tình hình thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư và quản lý tài sản.

Đơn vị cũng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ công tác giáo dục, chính trị tư tưởng: Đơn vị nghiêm túc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên; Chi ủy đã thực hiện chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi ủy đã hướng dẫn đảng viên viết cam kết, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã có 02 đồng chí đảng viên hoàn thành chương trình đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; Chi bộ đã kết nạp 01 Đảng viên mới, 01 quần chúng hiện đang được theo dõi giúp đỡ để xem xét, đề xuất kết nạp Đảng.

Vụ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đơn vị trong nhiệm kỳ 2017-2020 đó là các nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ còn hạn chế, chưa phong phú, tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn chưa đảm bảo; Tinh thần phê và tự phê của một số Đảng viên còn hạn chế, công tác giám sát chưa được quan tâm đúng mức. Từ những hạn chế này, đơn vị đưa ra những giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022 đơn vị tiếp tục phát huy công tác tham mưu của đơn vị cho Lãnh đạo Tổng cục trong công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành KTTV giai đoạn 2021- 2025, đặc biệt trong điều kiện phát triển ngành KTTV đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và tự động hóa, cơ chế tài chính thay đổi từ giao dự toán, nhiệm vụ, số lượng biên chế sang hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tác theo giá.

Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022 mà đơn vị đạt được. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2022 đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Một là phát huy công tác tham mưu của đơn vị cho Lãnh đạo Tổng cục trong công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng đặc biệt trong điều kiện phát triển ngành KTTV đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và tự động hóa, cơ chế tài chính thay đổi từ giao dự toán, nhiệm vụ, số lượng biên chế sang hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tác theo giá, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, tài sản theo đúng quy định hiện hành; Tăng cường quản lý sử dụng tài sản, nhà đất, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không phát sinh vi phạm mới. Hai là tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến toàn thể Đảng viên quần chúng nhân dân Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên đặc biệt nghị quyết đại hội lần thứ V của Đảng bộ Tổng cục KTTV, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Ba là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, thực hiện tốt công tác Đảng theo đảng bộ cấp trên, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của Đảng viên, có sự góp ý, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng. Bốn là tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05, đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương bằng các hành động cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức Đảng. Năm là tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý, điều hành, đổi mới cơ chế quản lý, cải tiến lề lối làm việc, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhất là nguồn lực con người phục vụ công tác hiện đại hóa của ngành.

Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu các đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân tốt vào Ban chấp hành khóa mới: Đồng chí Hoàng Văn Quản, Bí thư, Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư và đồng chí Trương Tư Hà, Ủy viên. Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Hình ảnh bỏ phiếu tại Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: