Đoàn Thanh niên Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động năm 2023

Đăng ngày: 23-02-2023 | Lượt xem: 2449
Chiều ngày 23/02/2023, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV đã báo cáo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đại diện của Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Tổng cục KTTV, Văn phòng Đảng uỷ Tổng cục KTTV, Hội Cựu chiến binh Tổng cục KTTV

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV đã trình bày báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Ông Trần Đức Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục KTTV báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Về công tác tuyên truyền, giáo dục: Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động: phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội của Đoàn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tham gia xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 54 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các chương trình, diễn đàn, tọa đàm, ngày hội thanh niên gắn với kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Đảng, của Đoàn như: kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức “Hành trình tri ân, hành trình tình nguyện”, “Hành trình về nguồn”, quan tâm chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với các mạng tại cơ quan đơn vị. Tập trung tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thanh niên tình nguyện.

Về tổ chức các phong trào hành động cách mạng: Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên. Tổ chức các hội nghị, diễn đàn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học. Tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài do đoàn viên thanh niên đăng ký đảm nhận và triển khai thực hiện thành công. Tham gia các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội: Tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên của các cơ sở Đoàn trực thuộc... Tổ chức hiến máu tình nguyện, vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người. Phát động phong trào tình nguyện với phương châm “Mỗi chi đoàn có ít nhất một phần việc thanh niên, công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn”. Tổ chức, tham gia các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ: tiếp tục triển khai Chương trình “Tuổi trẻ Tổng cục Khí tượng Thủy văn vì biển đảo quê hương”, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại các các vùng biển, đảo có đoàn viên thanh niên công tác tại các trạm khí tượng thủy văn, đặc biệt là tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Về công tác đoàn viên: Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên, thu và sử dụng đoàn phí theo đúng quy định Điều lệ Đoàn. Triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, tổ chức “Ngày đoàn viên” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đoàn và đoàn viên năm 2023; thực hiện công tác quản lý đoàn vụ; chấn chỉnh công tác quản lý đoàn viên; nghiêm túc trong việc đánh giá, phân loại đoàn viên.

Về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn: Xây dựng mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động”: chủ động nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn trực thuộc gắn với tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong Đoàn Khối các cơ quan Trung ương”. Định hướng nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn theo các chủ đề, các vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm, những nội dung thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên, thanh niên. Tổ chức “Tháng trọng điểm sinh hoạt chi đoàn ”. Trong tháng, tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc sẽ đồng loạt thi đua sinh hoạt chi đoàn (thực hiện trong tháng 3 và tháng 5). 

Về công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng; xây dựng cơ quan: Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh, đường lối của Đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng; xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; Phấn đấu 70% đảng viên được kết nạp mới là đoàn viên thanh niên. Thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp xây dựng đảng, cơ quan, đơn vị. Tổ chức các diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được gặp gỡ, trao đổi, đối thoại, làm việc giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, qua đó tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao cho đoàn thanh niên đảm nhận các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học của cơ quan, đơn vị, góp phần tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu, và phát huy vai trò xung kích, trí tuệ của tổ chức đoàn.

Sau khi nghe báo cáo triển khai kế hoạch công tác năm 2023, đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Tổng cục KTTV, Văn phòng Đảng uỷ Tổng cục KTTV, Hội cựu chiến binh Tổng cục KTTV đã có những ý kiến tham luận đóng góp, chỉ đạo, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo.

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Văn Hoà, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục KTTV phát biểu tại hội nghị

Ông Quách Cao Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tổng cục KTTV phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong biểu dương Đoàn Thanh niên Tổng cục đã chủ động, sáng kiến đề xuất cuộc họp báo cáo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023, những nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm được đưa ra trong báo cáo mang ý nghĩa thiết thực. Lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Đảng uỷ luôn theo dõi quan tâm sát sao đến công tác thanh niên, tạo điều kiện hết sức có thể để cho hoạt động Đoàn thanh niên phát triển. PTCT cũng đề nghị Đoàn thanh niên cần chủ động trong mọi công việc, trong mỗi nhiệm vụ công tác, cần phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đơn vị giao phó, đặc biệt là Ban chấp hành Đoàn thanh niên phải gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cần chủ động, bám sát các hoạt động của Tổng cục, không phải chỉ có Thanh niên tình nguyện ở Tổng cục mà còn là các Thanh niên của các Đài, các trạm. Phối hợp, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Đoàn cấp trên, tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên phát động, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, với các Đoàn cơ sở bạn.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong, Đại diện BCH Đoàn thanh niên, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất, lời chúc sức khoẻ tới Lãnh đạo Tổng cục và sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: