Phát động phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”

Thực hiện Công văn số 5436/BTNMT-TĐKTTT ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” và Kế hoạch số 13/KH-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” với các nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng: 15/10/2019

Hướng dẫn công tác kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2019

Thực hiện Công văn số 5543/BTNMT-VP ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

Ngày đăng: 15/10/2019

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH-Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Ngày đăng: 15/10/2019

Hưởng ứng, tham gia Giải báo chí phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

Hưởng ứng, tham gia Giải báo chí phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

Ngày đăng: 09/10/2019

Tăng cường theo dõi, dự báo thời tiết nguy hiểm ở Biển Đông và khu vực Trung Bộ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong những ngày cuối tháng 10/2019, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)/bão. Sau đó ATNĐ/bão có xu hướng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Trung Bộ những ngày đầu tháng 11/2019.

Ngày đăng: 08/10/2019

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Quảng Nam và căn cứ Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 24/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ngày 17/10/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Ngày đăng: 07/10/2019

Công tác dự báo, phục vụ bão số 5 năm 2019

Đêm 27/10, trên khu vực phía Bắc biển Xu-lu xuất hiện một vùng áp thấp. Sáng 28/10, vùng áp thấp vượt qua phía bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin), đi vào vùng biển phía Đông Nam Biển Đông và chiều tối cùng ngày mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Chiều tối 29/10, ATNĐ mạnh lên thành bão, đây là cơn bão thứ 5 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2019 và có tên quốc tế là Matmo. Sau khi hình thành, bão số 5 di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình 20km/giờ. Từ sáng sớm ngày 30/10, bão di chuyển ổn định theo hướng Tây, tốc độ trung

Ngày đăng: 03/10/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 2019 VÀ CÔNG TÁC DỰ BÁO PHỤC VỤ - THỰC THI LUẬT KTTV CỦA CÁC ĐƠN VỊ Ở TÂY NGUYÊN

Năm 2019, ở Tây Nguyên mùa mưa phổ biến muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng với tỉnh Kon Tum sớm hơn TBNN. Tổng lượng mưa tính đến hết tháng 11 phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (TBNNCTK).

Ngày đăng: 27/09/2019

Thay thế Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Việt Nam được xếp hạng nằm trong số 10 nước hàng đầu về tần suất bị thiên tai trên thế giới. Những loại thiên tai phổ biến là bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, các loại hình thiên tai không đồng đều về cường độ và phân bố không gian trên cả nước.

Ngày đăng: 26/09/2019

Định hướng xây dựng quyết định thay thế Quyết định số 44/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Để xây dựng phương pháp phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai, sử dụng khái niệm rủi ro thiên tai do UNISDR và IPCC đề xuất, theo đó Rủi ro thiên tai (Risk) được cấu thành từ 3 yếu tố: (i) Hiểm họa (Hazard); (ii) Mức độ phơi bày trước hiểm họa (Exposure); và (iii) Tính dễ bị tổn thương (Vulnerability).

Ngày đăng: 23/09/2019

Những bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai về xâm nhập mặn, nước dâng, gió mạnh trên biển, động đất

Những bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai về xâm nhập mặn, nước dâng, gió mạnh trên biển, động đất

Ngày đăng: 20/09/2019

Bất cập về lũ, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Bất cập về lũ, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 18/09/2019

Vẫn có bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Vẫn có bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 17/09/2019

Một số bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Một số bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 16/09/2019

Hiện trạng về bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Hiện trạng về bất cập của Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 13/09/2019

Định hướng xây dựng quyết định thay thế quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Định hướng xây dựng quyết định thay thế quyết định số 44/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 11/09/2019

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định trong quá trình xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Dự thảo Thông tư được đưa ra thảo luận qua 3 lần họp Tổ soạn thảo, 02 lần gửi xin ý kiến các đơn vị trong và ngoài Tổng cục Khí tượng Thủy văn, gửi lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị thẩm định tới Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày đăng: 10/09/2019

Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Triển khai xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng: 09/09/2019